Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa osób obsługujących walne zebrania sprawozdawcze w ROD okręgu pilskiego - 20.02.2020

18 lutego 2020 r. w Pile odbyło się szkolenie osób obsługujących walne zebrania sprawozdawcze w ROD okręgu pilskiego. Spotkaniu przewodniczył Prezes Okręgu Marian Praczyk, szkolenie prowadzili Wiceprezes Okręgu Maria Fojt oraz członek PZD Andrzej Kierzkowski.

Andrzej Kierzkowski omówił aspekty prawne niezbędne dla ważności walnego zebrania w tym m.in.: na sposób zawiadomienia członków o terminie i miejscu zebrania, wyłożeniu materiałów sprawozdawczych, przedstawieniu i uchwaleniu sprawozdań i in. określonych w wytycznych. Podkreślił konieczność wcześniejszego kontaktu obsługujących z zarządami ROD w celu ustalenia stanu przygotowania do zebrania i ewentualnego udzielenia pomocy.

Maria Fojt omówiła tematykę jaka powinna być poruszana przez obsługujących w tym m.in.: uchwalonej ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, zmianie ustawy tzw. „śmieciowej” w której przyjęto korzystne zapisy dla ROD, nowelizacji prawa budowalnego przyjętej ostatecznie przez Sejm w dniu 13 lutego br.,  z której wyłączono abolicję w ROD. Podkreśliła rolę i działania Krajowej Rady PZD i pozostałych struktur naszego Związku, które przyczyniły się korzystnych dla działkowców zapisów w uchwalonych ustawach oraz Zarządu Województwa Wielkopolskiego i samorządów powiatów i gmin okręgu pilskiego udzielających wsparcia dla ROD w postaci dotacji i in.

Marian Praczyk podkreślił, że przed rozpoczęciem kampanii sprawozdawczej przygotowanie walnych zebrań sprawozdawczych to priorytetowe zadanie dla wszystkich struktur Związku. Przedstawił informację o bieżących sprawach Związku i naszego Okręgu.

Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały do wykorzystania w trakcie obsługi walnych zebrań sprawozdawczych.

AK

   

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio