Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie zespołu ds. obsługi walnych zebrań w ROD z terenu działania - 18.02.2020

14 lutego w Warszawie, odbyło się spotkanie szkoleniowe zespołu, który w 2020 roku będzie obsługiwał walne zebrania w ROD. Spotkaniu przewodniczył prezes Okręgu Mazowieckiego Zdzisław Grela, a merytorycznie szkolenie wspierał Marcin Juszczel z działu prawnego Jednostki Krajowej PZD.

Prowadzący spotkanie, prezes OZM PZD Zdzisław Grela zwrócił uwagę obsługujących na istotne aktualnie tematy z życia Związku, jakie powinni oni poruszyć w trakcie zebrań. Zaznaczył także, iż niezmiernie ważny jest problem należytego przygotowania zebrania  – w sposób właściwy, zgodny z wytycznymi i przepisami związkowymi.

Najważniejsze kwestie dotyczące przygotowania, a następnie przeprowadzenia  zebrania  omówiła Małgorzata Rutowicz-Rak – główny specjalista ds. terenowo-prawnych biura OZM PZD oraz radca prawny OZM PZD Łukasz Polak. Zwrócili oni przede wszystkim uwagę na właściwy – zgodny z przepisami i wytycznymi KR PZD – sposób zwołania zebrania, możliwość uczestnictwa w zebraniu tylko i wyłącznie przez osoby uprawnione, a także na właściwy tryb uchwalania uchwał w czasie zebrań. Zwrócono również uwagę na to, by także komisje rewizyjne w ROD czuwały nad właściwą procedurą przebiegu walnych zebrań.

W spotkaniu uczestniczył ponad 40 osobowy zespół złożony w większości z członków Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, pracowników merytorycznych biura OZM PZD oraz Delegatur, a także aktywnych prezesów ROD, którzy wyrazili chęć wsparcia Okręgu w obsłudze zebrań.

MA

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio