Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie osób obsługujących Walne Zebrania w Gliwicach - 14.02.2020

W dniu 31.01.2020 r. w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach zostało przeprowadzone szkolenie osób, którzy będą obsługiwać zebrania sprawozdawcze w 2020 r. Na tym szkoleniu zostały omówione Wytyczne dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych w sprawie przeprowadzenia Walnych Zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020 r. Szczególną uwagę zwracano, jakie dokumenty winny być opracowane przez Zarząd i Komisję Rewizyjna ogrodu, / czyli sprawozdawczość/ oraz plany pracy na 2020 r. ze szczególnym omówieniem obliczania opłat: opłaty ogrodowej, opłaty wodnej, opłaty energetycznej i opłaty za nieczystości.

Ponieważ są to podstawowe opłaty, bez których nie da się prawidłowo zarządzać ogrodem. Szkolenie to było niezbędne, dyskutowano nad poszczególnymi zadaniami, jakie ciążą na władzach Statutowych ROD i w jakim stopniu Delegatura jak i obsługujący zebrania sprawozdawcze powinni pomagać ogrodom, aby dokumentacja przygotowana i uchwalona przez zebranie była zgodna z przepisami Związkowymi.  Kolejne szkolenie odbędzie się w lutym.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio