Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Z Senator Jadwigą Rotnicką o problemie samowoli budowlanych i mieszkalnictwie na działkach - 12.02.2020

Prowadzona przez parlament nowelizacja prawa budowlanego jest przyczynkiem do dyskusji o problemie samowoli budowlanych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych i przekształcaniu ogrodów działkowych w osiedla mieszkaniowe. Aktem prawa regulującym funkcjonowanie ogrodów działkowych jest ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. Zakazuje ona zamieszkiwania na działkach, ich wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej oraz nakłada obowiązek zgłaszania do organów administracji państwowej stwierdzonych przypadków budowania na działkach altan ponadnormatywnych. Niestety prawo to jest łamane przez niektórych działkowców w części ogrodów położonych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego .

Problemy, jakie rodzi niezgodne z prawem korzystanie z działek były głównym tematem spotkania poznańskich działkowców z Senator RP Jadwigą Rotnicką. W spotkaniu uczestniczyły kierujące poznańskimi ogrodami działkowymi: Aneta Wicher - prezes ROD im. Armii Poznań, Teresa Lorenz – prezes ROD Zagajnik, Jolanta Mrozik – prezes ROD im. Roosevelta oraz Elżbieta Baszyńska – prezes ROD im. Piotra Skargi.

Z głęboką troską o przyszłość ogrodów przedstawicielki działkowców mówiły o skutkach niezgodnego z prawem wykorzystywania działek. Nie można dopuścić, by prawo nie było stosowane, bo taki fakt jest przesłanką do dyskusji na temat potrzeby utrzymywania na gruntach miejskich obiektów, w których kwitnie samowola i lekceważenie przepisów prawa. I nie chodzi wcale o skrajne przypadki zamieszkiwania na ogrodach działkowych przez rodziny pozbawione innych szans na znalezienie dachu nad głową. Tym rodzinom zarządy ROD starają się udzielać pomocy także w uzyskaniu mieszkania zastępczego. Problemem są natomiast rodziny, które mając warunki życiowe umożliwiające posiadanie własnego lokum poza działkami z premedytacją wykorzystują ogrody, by za niewielkie pieniądze zamieszkiwać w ogrodzie i przenosić część swoich kosztów na barki wszystkich działkowców. Odnotowywane są przypadki, gdy młodzi ludzie w pełni sił i możliwości zarobkowych, dających możliwość choćby wynajęcia mieszkania postanawiają zamieszkać na terenie ogrodów, z uwagi na niskie opłaty w porównaniu z kosztami wynajmu czy zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego. Przeciwdziałanie przypadkom łamania prawa jest trudne, bo występujący przeciw łamiącym prawo narażeni są na niszczenie ich dobytku, podpalanie altan i inne wrogie działania. W skutecznej walce o poszanowanie prawa muszą działkowcom pomóc organy państwa. Dlatego też na spotkaniu mówiono o braku efektywnego działania służb miejskich i organów porządkowych, a także o latami trwającymi postępowaniami administracyjnymi w sprawie badania legalności altan działkowych.   Sytuację komplikuje także brak nadzoru nad ogrodami działkowymi, które wyłączyły się ze struktur PZD. W tych ogrodach bez przeszkód wznosi się kolejne samowole budowlane i zamieszkuje na działkach. Sąsiedztwo takich ogrodów jest uciążliwe dla naszych ogrodów, bo łatwo działkowcowi wyprowadzić wniosek, że skoro na wyłączonych ogrodach wolno łamać prawo to trzeba się wyłączyć z PZD, które stara się prawa przestrzegać. A przecież ustawa o ROD dotyczy wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych, także tych wyłączonych. Tymczasem przedstawiciele ogrodów wyłączonych inspirują często działkowców łamiących przepisy, by występowali z PZD. Potwierdza ten fakt obecność na pikiecie przed siedzibą OZ zorganizowaną w ub. miesiącu przez mieszkających na terenie ROD Szafirek przedstawicieli wyłączonego ROD im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na czele z ich prezesem Rafałem Z. Dziwna to była pikieta. Czy prezentowane wówczas hasło „Wolne ogrody” ma oznaczać „Możemy łamać bezkarnie prawo” ? Wbrew faktom protestowano przeciw wyrzucaniu ludzi z ogrodów działkowych nie mając żadnych dowodów na takie działanie ze strony PZD.  Partykularne interesy protestujących przysłoniły prawdę i troskę o przyszłość ogrodów działkowych i prawdziwych działkowców - ludzi, dla których to miejsce jest oazą spokoju i miejscem odpoczynku od dnia codziennego, dla których uprawa roślin i warzyw jest pasją i przyjemnością, dla dzieci, które przyjeżdżają z rodzicami i dziadkami by spędzić rodzinnie czas w otoczeniu zieleni.

Tymczasem zamiast bronić praworządności podejmuje się akty prawne sankcjonujące łamanie prawa. Tym bardziej więc, większość działkowców oburzyła się na próbę legalizacji samowoli budowlanych na terenach działek. Na szczęście do uchwalonej przez Sejm ustawy zmieniającej dotychczasowe przepisy poprawkę uchwalił Senat RP na wniosek Senatora PiS poparty przez większość senacką i przedstawicieli rządu. Poprawka wyklucza z uproszczonej legalizacji samowole budowlane na działkach.

Pani Senator prof. Jadwiga Rotnicka wysłuchała informacji o problemach zgłoszonych i podzieliła pogląd potrzeby przeciwdziałania łamaniu obowiązującego prawa. Obiecała też pomoc w sprawie większego zainteresowania właściwych organów miasta i powiatu, by skuteczniej przeciwdziałały jaskrawym przypadkom lekceważenia obowiązujących przepisów.

Pokładamy nadzieję, iż każda rozmowa z ludźmi, którzy swoją wrażliwością, tak jak Pani Senator jednoczą się z tymi prawdziwymi działkowcami, pomoże nam w zachowaniu swojej tożsamości i nie pozwoli by ogrody działkowe stały się „osiedlami bezprawia”.

Tekst i zdjęcia Aneta Wicher

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio