Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada Prezesów ROD z Delegatury rybnickiej z czynnym sprzeciwem wobec nowelizacji prawa budowlanego - 12.02.2020

4 lutego 2020 roku  w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku  odbyła się narada prezesów ROD. Lucyna Cyrek – Sekretarz Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD i Przewodniczącą Delegatury w Rybniku – przywitała zaproszonych gości, Prezesów ROD, oraz przybyłych wykładowców.          

Pierwszym tematem narady szkoleniowej były „Zasady i kryteria prowadzenia inwestycji i remontów oraz udzielanie i rozliczanie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych  Okręgowego Zarządu  Śląskiego w Katowicach, przyjęte:

–  Uchwałą Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD nr 23/2020 z dnia 30 stycznie 2020 roku w sprawie ustalenie kwoty przeznaczonej do dofinansowania inwestycji i remontów.

– Uchwałą Okręgowego Zarządu Sląskiego PZD nr 24/2020 z dnia 30 stycznie 2020 roku w sprawie zatwierdzenie zasad i kryteriów prowadzenia inwestycji i remontów oraz udzielanie i rozliczanie dotacji dla ROD.

Inspektorzy ds. inwestycji omówili szczegółowo zagadnienia dotyczące inwestycji i remontów, priorytety dla rodzajów zadań, metody przeprowadzania konkursu ofert i przetargu.

Każdy ROD otrzymał przygotowane przez Okręg Śląski PZD wzory dokumentów potrzebne do przygotowania, prowadzenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego.

Uczestnicy szkolenia zostali poinformowani, gdzie mogą szukać obowiązującego przepisów, które poszerzą ich wiedzę, tj. na stronie https://www.slaski-ozpzd.pl w zakładce „wzory dokumentów”, w której umieszczone są najważniejsze dokumenty dotyczące inwestycji.

Kolejnym tematem narady była informacja o działaniach podjętych przez PZD wobec nowelizacji prawa budowlanego. Zaangażowaniu całego środowiska działkowego w utrzymaniu istniejącego prawa, ponieważ zmiana prawa budowlanego w takiej formie uchwalonej przez Sejm stanowi ryzyko masowej legalizacji samowoli budowlanych w ROD, a w konsekwencji może doprowadzić do nasilenia zjawiska zamieszkiwania na działkach i związanych z tym zagrożeń dla  blisko milionowej  rzeszy działkowców i całego Naszego Związku.

Problem przedstawił Radca Prawny Okręgu Śląskiego w Katowicach Robert Żychliński przedstawiając argumenty stojące za przyjętym stanowiskiem Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach. Pan Mecenas odczytał stanowisko Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach i przekazał Pani Wioletcie  Organiściok Dyrektor Biura Poselskiego Gabrieli Lenartowicz. Pani Dyrektor zapewniła działkowców o poparciu podjętych działań przez Polski Związek Działkowców. Stanowisko zostało przekazane przez Panią Poseł Gabrielę Lenartowicz do Senatu RP.

 

Lucyna Cyrek

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio