Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Prezesami ROD w Zabrzu - 12.02.2020

W dniu 06.02.2020 r. odbyła się narada szkoleniowa dla Prezesów ogrodów w Zabrzu. W spotkaniu uczestniczyli: Wiceprezes Okręgu Śląskiego – Jan Radoła, Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM Zabrze – Barbara Chamiga, Michał Góźdź, Krzysztof Gumiński oraz zaproszony na spotkanie poseł na Sejm IX kadencji – Maciej Konieczny.

Pani Barbara Chamiga – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM Zabrze przypomniała wszystkim, że w dniu 06.09.2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach ROD. Jednocześnie poinformowała, że na mocy Uchwały nr XV/278/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16.12.2019 r. uchyliła ona dotychczasową ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (ROD) wykorzystywanych jedynie przez część roku. W związku z powyższym Urząd Miasta do końca czerwca 2020 r. na podstawie złożonej deklaracji przez Zarządy ogrodów będzie prowadził wg ustalonego harmonogramu odbiór odpadów komunalnych, natomiast od 1.07.2020 r. Rodzinne Ogrody Działkowe będą mogły rozliczać wywóz śmieci na podstawie indywidualnych umów, z podmiotami które prowadzą tą działalność. Najważniejszą kwestią w tym względzie jest to, iż wszyscy właściciele, użytkownicy, Zarządy ROD i działkowcy są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów. Takie też kolorowe broszury zostały rozdane wszystkim uczestnikom spotkania, aby rozpropagowały niniejsze materiały wśród działkowców. Stawki za wywóz odpadów komunalnych będą naliczane odpowiednio od rodzaju odpadu oraz czy dopełniona zostanie selekcja odpadu na ogrodzie.

Wiceprezes Okręgu Śląskiego Jan Radoła, przedstawił postęp prac przy nowelizacji Statutu PZD, będąc w komisji przyjmującej wnioski do ich wprowadzenia, przedstawił wiadomości i zakres dotychczas wykonanych prac. Dodatkowo przytoczył problem uchwalonej przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane. Wskazał zagrożenia dla ogrodów działkowych w szeroko pojętym zakresie ich działania, że godzi to w dobre imię działkowców, którzy byli w zgodzie z przepisami budowlanymi i rodzi zjawisko niesprawiedliwości społecznej. Do tych kwestii odniósł się również zaproszony na spotkanie poseł na Sejm RP – Maciej Konieczny. Poglądy polityczne zaproszonego posła na sejm RP nie ma znaczenia w kontekście problemu, który dotyczy społeczności działkowców. Sam pochodzi ze Śląska i zna doskonale zagadnienia i problemy działkowców. Zapewnił, że politycy z jego ugrupowania oraz inni parlamentarzyści, których będzie namawiał, zrobią wszystko co w ich mocy, aby proponowana ustawa – Prawo Budowlane uległa zmianie z wniesionymi poprawkami przez Rodzinne Ogrody Działkowe. Kolejnym ważnym punktem spotkania było omówienie walnych zebrań sprawozdawczych w tym roku. Ważnym zagadnieniem, które zarządy muszą przygotować to sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019 rok, w którym Zarząd musi przedstawić wszystkie istotne zagadnienia które miały miejsce na ogrodzie. Osobnym tematem w tym zakresie jest przygotowanie preliminarza finansowego na 2020 rok, w którym Zarząd ogrodu powinien zapewnić środki finansowe do prowadzenia ogrodu co jednoznacznie wyniknie z przygotowanego przez Zarząd – planu pracy na 2020 rok.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.