Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Senatorem Wojciechem Ziemniakiem - 11.02.2020

Kolejne spotkanie poznańskich działkowców z parlamentarzystą miało miejsce w Kościanie w dniu 10 lutego br. Z Senatorem RP Wojciechem Ziemniakiem spotkali się działkowcy z prezesem Okręgu Zdzisławem Śliwą i przewodniczącym kościańskiego kolegium prezesów Markiem Kalembą na czele oraz Jadwiga Matyja - prezes ROD im. Inspektora Sowińskiego i Ryszard Wawrzyniak - sekretarz ROD Azalia. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim problematyki ogrodów na terenie miasta i gminy Kościan. Wśród poruszonych tematów zasadniczymi były: wdrażanie ustawy „śmieciowej” i dyktat związku międzygminnego SELEKT, narzucającego działkowcom niekorzystne warunki odbierania odpadów, polegające na wyłączeniu ogrodów z systemu gminnego i skazanie działkowców na dyktat cenowy odbiorców odpadów działających poza systemem. Przypomniano, ze kościańscy działkowcy to mieszkańcy miasta, którzy płacą za wywóz odpadów w miejscu zamieszkania i dodatkowo muszą ponosić wysokie koszty wywozu odpadów z terenów ogrodów. A przecież zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami nie tak miało być…

Senator Ziemniak obiecał wsparcie w rozmowach z Burmistrzem Kościana i radnymi oraz przedstawicielami SELEKTU, by doprowadzić do satysfakcjonujących wszystkich rozwiązań. Ta pomoc jest potrzebna, bo na pismo Okręgowego Zarządu PZD do zarządu SELEKTU z prośbą o spotkanie otrzymaliśmy odpowiedź, że zarząd nie widzi potrzeby spotkania…

Omówiono także potrzebę wsparcia ogrodów przez miasto zgodnie z art. 17 ustawy o ROD, który umożliwia dofinansowanie potrzebnych w ogrodach inwestycji. Do tej pory to wsparcie jest niewielkie i potrzeba działań, by  także Kościan zadbał o swoje ogrody. Trzeba przekonywać samorządowców, że wydane na ten cel pieniądze będą procentować lepszymi warunkami wypoczynku mieszkańców miasta i umożliwią otwarcie ogrodów na potrzeby lokalnych społeczności. Warto w tym względzie korzystać z doświadczeń innych miast Wielkopolski, które tę prawdę zrozumiały już wcześniej.

Spotkanie było także okazją, by omówić z Senatorem nowelizację prawa budowlanego i potrzebę przeciwdziałania samowolom budowlanym, które nie powinny być legalizowane, bo jest to prosta droga do zniszczenia dorobku polskiego ogrodnictwa działkowego i przekształcenie ogrodów w osiedla mieszkaniowe. A przecież nie po to powstały ogrody działkowe. Działkowcy podziękowali Senatorowi za poprawkę do ustawy, która jest zgodna z naszymi oczekiwaniami i akceptowana przez rząd RP.

Senator Wojciech Ziemniak ze zrozumieniem podszedł do poruszanych problemów, obiecał działania na rzecz ich rozwiązania i zaprosił działkowców do stałych kontaktów w swoim biurze.

dr Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio