Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe dla Prezesów ROD w okręgu zielonogórskim - 10.02.2020

W dniach 22.01, 23.01, 04.02 odbyły się narady szkoleniowe w rejonie Nowosolskim, w rejonie Żarskim i w rejonie Zielonogórskim.

W spotkaniach uczestniczyli prezesi, a w niektórych wiceprezesi i sekretarze ROD. Udział w naradach wzięło 111 osób.

Na zebraniu w rejonie Nowosolskim i Żarskim uczestniczył Prezes Okręgowego Zarządu PZD Marian Pasiński, który przewodniczył tej naradzie,  Wiceprezes OZ Karol Wojtysiak, a także Dyrektor biura OZ Rafał Hawryluk, Danuta Czarkowska – Główna Księgowa Okręgu oraz Martyna Rakowska – Inspektor ds. inwestycji.

Natomiast na naradzie w rejonie Zielonogórskim uczestniczyła I Wiceprezes OZ Bożena Mikołajczyk, która poprowadziła te spotkanie, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kazimiera Daiksler, Sekretarz OZ Stanisław Reska, Członek OZ Tadeusz Traczyński oraz pracownicy biura.

Prezes i I Wiceprezes Okręgu poruszyli szereg bieżących tematów dotyczących spraw ogrodniczych oraz spraw bieżących Polskiego Związku Działkowców.

 

Jednym z głównych tematów narady były zebrania sprawozdawcze za rok 2019. Pani Bożena Mikołajczyk i Pan Karol Wojtysiak w trakcie spotkań omówili dokumenty do przeprowadzenia walnych zebrań w ROD. Szczególną uwagę zwrócono na zasady uzupełnienia składów organów w ROD (zarządów i ogrodowych komisji) oraz zmiany w wytycznych w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych.

Główna Księgowa Danuta Czarkowska omówiła zasady wypłacania świadczeń i nagród dla zarządów, komisji ogrodowych, oraz zmiany finansowe, które zostały wprowadzone na rok 2020.

Inspektor ds. inwestycji poinformowała o zasadach przeprowadzania inwestycji w ROD oraz zasadach ubiegania się o dotację i pożyczkę z funduszy będących w posiadaniu KR.

Dyrektor Biura OZ Rafał Hawryluk omówił zasady wypowiadania prawa dzierżawy działkowej, zwrócił uwagę na uzasadnienie wypowiadania takiego prawa. Kolejnie Dyrektor przestawił zasady Gospodarki odpadami w ROD oraz przestrzeganie prawa wodnego.

Dyrektor biura oraz Główna Księgowa poinformowali o otwarciu ośrodka księgowo – finansowego przy biurze OZ. Omówili zasady przystąpienia ROD do ośrodka oraz współpracy. Danuta Czarkowska zachęcała do zakupu i korzystania z programu DGCS System PZD.

Instruktor ds. ogrodniczych Dorota Mierzejewska omówiła działalność oświatową i wdrażanie „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” na rok 2020 poprzez organizowanie szkoleń dla kandydatów na działkowców, szkoleń fachowych z cięcia roślin sadowniczych i szkoleń dla Społecznej Służby Instruktorskiej. Mówiła o ASF w lasach Zielonogórskich i pozytywnej odpowiedzi powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze (tutaj: POBIERZ) oraz o wpisie do BDO (Rejestr Bazy Danych Odpadowych).

Prezes Okręgu mgr inż. Marian Pasiński i I Wiceprezes Okręgu mgr Bożena Mikołajczyk zwrócili się do prezesów ROD z prośbą o zgłaszanie propozycji zamian w Statucie PZD, ponieważ w roku 2020 ma się odbyć nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w tej sprawie.

Spotkania przebiegły w życzliwej atmosferze i bez uwag.

Martyna Rakowska

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio