Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Nrada Prezesów w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu - 10.02.2020

W dniu 30.01.2020 r. Delegatura Rejonowa w Zabrzu zorganizowała spotkanie szkoleniowe dla wszystkich Prezesów z zabrzańskich ogrodów. Spotkanie mimo kilku ważnych punków porządku dnia, skupiło się na najważniejszym a mianowicie – o walnych zebraniach sprawozdawczych. Przewodniczący Delegatury wskazał najważniejsze aspekty związane z walnymi zebraniami tj. prawidłowe wyliczenie opłaty ogrodowej, opłaty za wodę i opłaty za energię. Wyliczenia te powinny być transparentne dla działkowca. Osobną kwestią jest dostarczenie na czas i w odpowiedniej formie zawiadomień na walne zebranie sprawozdawcze gdzie przyjęta forma doręczenia za podpisem, wysłania pocztą oraz wysłania zawiadomienia pocztą elektroniczną za zgodą działkowca – są dopuszczone i trafne. Podczas spotkania omówiono również rodzaje i formę przyznawania odznaczeń w tym roku. Na stronie internetowej Delegatury bądź stronie Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach są dostępne aktualne wnioski i zestawienia, które obowiązują wszystkie ogrody. Osobnym, bardzo ważnym tematem było sprecyzowanie i wystosowanie do Marszałka RP – Stanowiska Delegatury Rejonowej w Zabrzu wraz z wszystkimi prezesami ogrodów w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo budowlane.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio