Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przyjaźń w Szczecinie w sprawie zmian do projektu ustawy Prawo budowlane - 06.02.2020

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przyjaźń po analizie zapisów w projekcie ustawy o zmianie  ustawy  - Prawo Budowlane uważa, że dopuszczenie legalizacji samowoli budowlanych na terenie  ogrodów działkowych doprowadzi do unicestwienia podstawowych celów  zawartych w art.  3 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a także idei istnienia ogrodów działkowych. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której przestrzegający prawo będą poszkodowani a łamiący  prawo będą  triumfować.

W projekcie ustawy w  proponowanym  art. 49 f  powinien znaleźć się zapis  „nie dotyczy altan działkowych”   określonych  w   ustawie  z dnia 13 grudnia 2013 r.  o rodzinnych ogrodach działkowych.

Akceptacja przez ustawodawcę pobudowanych altan ponadnormatywnych w naszej ocenie przestrzegających   przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych  jest nie do przyjęcia.

 

Doprowadzi do powstania  podziałów wśród działkowców, którym udało się wybudować  duże domy  w ogrodach  działkowych   i tych  drugich  , którzy postępują zgodnie z prawem.

Niniejsze stanowisko droga elektroniczna kierujemy do:

• Marszałka Sejmu RP

• Wicemarszałków Sejmu RP

• Marszałka Senatu RP

• Wicemarszałków Senatu RP

• Senackiej Komisji Infrastruktury

• Ministra Rozwoju

W imieniu Zarządu

ROD im.  Przyjaźń

prezes Kazimiera Wadowska

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio