Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Nie chcemy zmiany Ogrodów w osiedla mieszkaniowe - 04.02.2020

Nie chcemy zmiany Ogrodów w osiedla mieszkaniowe. To temat spotkania działkowców z posłanką na Sejm RP z Klubu Lewicy Katarzyną Kretkowską w dniu 3 lutego 2020 r. Uczestniczyli w nim prezes Okręgowego Zarządu PZD Zdzisław Śliwa, inspektor ds. inwestycji Okręgu Jerzy Kucznerowicz oraz prezesi ROD: Mariusz Zieliński, Andrzej Górczyński i Feliks Berezowski. Rozmowa dotyczyła starań zahamowania budowania ponadnormatywnych altan na działkach i zamieszkiwania  w ogrodach. Ponieważ toczą się prace nad zmianą ustawy prawo budowlane, mające m.in. wprowadzić uproszczoną procedurę legalizacji samowoli budowlanych, a tym samym legalizację ponadnormatywnych altan w ROD, to trzeba temu zapobiec.

Prosili o to uczestnicy spotkania z Katarzyną Kretkowską mówiąc, że nie chcą zmiany ogrodów w osiedla mieszkaniowe, ponieważ taka legalizacja degraduje rolę ROD, a samowole budowlane ku temu prowadzą. Posłanka Kretkowska ze zrozumieniem podeszła do zgłaszanych przez uczestników spotkania wniosków i postulatów pod adresem parlamentarzystów i zapewniła o potrzebie wnikliwej analizy skutków jakie mogłaby wywołać zmiana przepisów. Nie chce jej większość szanujących prawo działkowców i głos tej większości powinien być wzięty pod uwagę.

W tym samym dniu doszło do drugiego spotkania z parlamentarzystą. Tym razem Prezes Okręgu wraz z Mariuszem Zielińskim oraz prezesami Ireną Rogowską z ROD Sypniewo oraz Jerzym Postaremczakiem z  ROD Złotowska II spotkali się z posłem Franciszkiem Sterczewskim z klubu Koalicja Obywatelska. Poseł Sterczewski należy do najmłodszych parlamentarzystów, ale dał się już wcześniej poznać jako społecznik i działacz na rzecz ochrony środowiska i poprawy klimatu. Poruszone tematy żywo go zainteresowały i podzielił obawy działkowców o negatywne skutki zmian w prawie. Tym samym stal się sojusznikiem działkowców w sprawie wyłączenia z procedury uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych ogrodowych altan.

W obu spotkaniach uczestnicy podkreślali, że problem samowoli budowlanych na terenie ogrodów działkowych zagraża rozwojowi ogrodnictwa działkowego. Jego rozwiązanie jest możliwe tylko przy współdziałaniu organów państwa, które będą konsekwentnie egzekwować obowiązujące prawom a nie ułatwiać jego łamanie. Działkowcy liczą, że zarówno posłowie jak i senatorowie RP nie przyłożą ręki do niszczenia ogrodów działkowych.

Tekst i zdjęcia
A. Górczyński  i Zdzisław Śliwa

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio