Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Bogusławem Liberadzkim - 04.02.2020

31.01.2020 odbyło się spotkanie na temat: "Wyzwania stojące przed Parlamentem Europejskim". Na spotkanie zostali zaproszeni liczni  goście z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, w tym przedstawiciele parlamentarzystów, samorządów,  organizacji pozarządowych, działacze partii. Wśród zaproszonych znalazło się kilkunastu działkowców, w tym dwóch członków Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie.

Dzięki unijnemu wsparciu dzisiaj mamy możliwość przyspieszenia budowy autostrad, dróg ekspresowych, infrastruktury kolejowej oraz wiele innych zadań o charakterze infrastrukturalnym i społecznym. Zjednoczona Europa, to duże przyspieszenie gospodarcze.

Wyzwania jakie niesie za sobą nieustanie globalizujący się świat, są bardzo zachęcające, zwłaszcza, gdy dotyczą one ochrony środowiska naturalnego. W tym temacie niepośrednia rola również rodzinnych ogrodów działkowych. Stąd postulat, by więcej środków przypadło na badania, na innowacyjność oraz na modernizację infrastruktury ROD.

Należy nieustannie rozwijać kompleksowo gospodarkę europejską w powiązaniu z gospodarką polską. Działania te powinny być coraz silniejsze, a z drugiej strony coraz bardziej otwarte na korzystną kooperację.

Polska jest w trakcie wielkiej rewolucji energetycznej. Współpraca w  tej dziedzinie mogłaby być siłą napędową tych zmian. Do tego potrzebne są regulacje prawne, które przełożyłyby się na inwestycje, w tym również dotyczące polskiego ogrodnictwa działkowego. Po wystąpieniu Profesora oraz niektórych z zaproszonych gości spotkanie zostało urozmaicone występami artystycznymi.

Jako działkowcy przekazaliśmy Organizatorowi spotkania pisemne podziękowanie za Jego przychylność w stosunku do PZD i prowadzonych przez Związek rodzinnych ogrodów działkowych.

 

inż. Józef Romanowski

I wice prezes Okręgu PZD w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio