Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Opolu w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane - 03.02.2020

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Opolu

w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane.

 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD  statutowego organu kontrolnego  wykonującego społecznie swój mandat wobec członków i Związku po zapoznaniu się z tekstem znowelizowanej przez Sejm RP w dniu 23 stycznia bieżącego roku ustawy - Prawo budowlane w części dotyczącej legalizacji samowoli budowlanej między innymi na terenach zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe  wyrażamy  zdecydowany sprzeciw wobec takim rozwiązaniom prawnym. Legalizacja samowoli budowlanej dotyczącej budownictwa ponadnormatywnego - altan na terenie rodzinnych ogrodów działkowych stanowi fundamentalne zagrożenie dla prawidłowego ich funkcjonowania i rozwoju. Ostateczne przyjęcie legalizacji samowoli budowlanej  spowoduje naszym zdaniem, że tereny rodzinnych ogrodów działkowych będą nielegalnie zagospodarowane i co gorsze zmienią się w większości w urbanistyczny nieład kosztem praw działkowców.  Z niezrozumiałych względów dla członków  okręgowego organu kontrolnego przyjęte przez Sejm RP rozwiązania prawne dotyczące  abolicji  budowlanej  dają transparentny  przekaz społeczeństwu, że w naszym kraju faworyzowane są osoby, które świadomie i  w poczuciu bezkarności łamią obowiązujący porządek prawny, a osoby przestrzegające są marginalizowane.  Zdaniem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD  niezbędna jest korekta przyjętych rozwiązań w zakresie legalizacji samowoli budowlanej uwzględniająca propozycje zgłoszone przez Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w stanowisku z dnia 23 stycznia b.r. skierowanym do Senatu RP.  A P E L U J E M Y do Marszałków obu Izb Parlamentu RP o wyłączenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych z abolicji względnie uwzględnienie zgłoszonych propozycji.  Niniejsze stanowisko drogą elektroniczną kierujemy do: 

1.Marszałka Sejmu RP  

2.Marszałka Senatu RP 

3.Senackiej Komisji Infrastruktury. 

 

 

 

Opole 02.02.2020 r.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio