Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Noworoczne spotkanie Kolegium Prezesów ROD w Gnieźnie z udziałem Prezydenta Miasta - 03.02.2020

W tegorocznym spotkaniu prezesów oraz aktywistów z ogrodów działkowych z terenu działania Gnieźnieńskiego Kolegium Prezesów, na którym dokonano podsumowania działań w 2019 roku uczestniczył Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jacek Kowalski, Prezes Okręgowej Rady PZD w Poznaniu Zdzisław Śliwa oraz dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Marzena Dyc-Rewers.

Najważniejszym wydarzeniem w ogrodach były wybory do nowych władz ogrodowych. Dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Kolegium Prezesów w osobie Mariana Czerniaka z ROD Powstańców Wlkp. Delegaci na okręgowy zjazd wybrani w poszczególnych ogrodach, brali udział w Okręgowym Zjeździe Delegatów, na którym wybrano nowe władze okręgowe oraz delegatów na Krajowy Zjazd PZD. Przedstawicielami do Okręgowej Rady zostali wybrani Marian Synoracki oraz Tadeusz Polus a do okręgowego Zarządu Zdzisław Stankowiak. Do Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrany został Ryszard Witajewski z ROD Pszczółka Maja. Delegatem na Krajowy Zjazd wybrany został Zdzisław Stankowiak z ROD Winiary.

W 2019 roku odbyły się spotkania z przedstawicielami władz powiatowych i miejskich celem zaprezentowania działań w ogrodach działkowych w zakresie, rekreacji i wypoczynku, ochrony środowiska i popularyzacji ogrodnictwa działkowego.

Użytkownicy działek w dwóch ogrodach obchodzili jubileusze powstania ogrodów: ROD Pszczółka Maja (30-lecie) oraz ROD Na Wzgórzu w Trzemesznie (50-lecie). Ponadto na terenie ogrodów zorganizowano festyny integrujące działkowców – w ROD 1000-lecia, Sobieskiego oraz Karola w Witkowie, a ponadto piknik senioralny pod hasłem „Senior, gzik i pyra przy muzyce” na terenie ROD Leszka Białego, w którym uczestniczyło ponad 100 osób, również niebędących działkowcami. Innym sposobem integracji działkowców był XII Turniej sportowo-rekreacyjny drużyn działkowych na terenie ROD Grodu Lecha organizowany przy współudziale radnego Stanisława Dolacińskiego. W różnych konkurencjach startowano o Puchary: Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza, Prezesa Okręgowej Rady PZD w Poznaniu Zdzisława Śliwy oraz Posła na Sejm Tadeusza Tomaszewskiego.

W celu ochrony środowiska, szczególnie czystości powietrza, RODy podjęły apel do wszystkich działkowców o posadzenie na każdej działce przynajmniej 1 drzewka liściastego ozdobnego lub owocowego. Ponadto przedstawiciele Rodzinny Ogrodów Działkowych brali udział w różnych akcjach przygotowanych przez m.in. Urząd Miejski, takich jak: sprzątanie świata, zbiórka makulatury i karmy dla schroniska.

Przedstawiciele prezesów: Tadeusz Purol i Marcin Jagodziński podziękowali Prezydentowi również za dotychczasową współpracę w zakresie popierania spraw działkowych w Radzie Miasta Gniezna. Przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych zapewnili również swój udział we wszelkich akcjach ekologicznych organizowanych na terenie Miasta Gniezna oraz prowadzeniu działań na rzecz ochrony przyrody w mieście.

źródło: www.gniezno.eu

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio