Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów ROD Poznań Wilda - 03.02.2020

Kolegium Prezesów Zarządów ROD Poznań Wilda skupia 15 ROD zlokalizowanych między innymi na poznańskich Łęgach Dębińskich, Świerczewie i Dębcu. W dniu 27.01.2020 roku odbyło się pierwsze w 2020 roku posiedzenie Kolegium Prezesów zarządów ROD - Poznań Wilda. Spotkanie zorganizowano w Świetlicy ROD „Bielniki” przy Drodze Dębińskiej.

Przywitaniem przybyłych Gości posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Kolegium – Elżbieta Baszyńska, następnie podsumowano i oceniono działalność Kolegium w 2019 roku. W pierwszej części spotkania omówiono tematykę Walnych zebrań 2020, przypomniano o terminach szkoleń organizowanych przez Okręg PZD oraz przedstawiono osoby wyznaczone do obsługi walnych zebrań z Kolegium Poznań Wilda.

W drugiej części czas poświęcono omówieniu problemu gospodarki odpadami w ROD, po zmianach obowiązujących od września 2020 w kontekście Ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wspomniano również o Planach pracy w ROD na 2020 rok.

Na zakończenie złożono sobie wzajemnie życzenia, pozytywnej atmosfery w Ogrodach Działkowych i dużo satysfakcji z pracy na rzecz ROD i PZD.

Tekst i zdjęcia
Mateusz Wiśniewski
Prezes Zarządu ROD „HCP-4”
Sekretarz Kolegium ROD Poznań-Wilda

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio