Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe przed walnymi zebraniami w Okręgu Podlaskim - 03.02.2020

Okręg Podlaski PZD zakończył serię narad szkoleniowych przed walnymi zebraniami sprawozdawczymi w 2020 roku. Narady przeprowadzono w Suwałkach, Łomży i Białymstoku, odpowiednio w dniach 20, 24 i 27 stycznia.

Uczestnikom przedstawiono dokładne informacje dotyczące prawidłowej organizacji, zwołania oraz przebiegu walnego zebrania, a także jego obowiązków. Szczególną uwagę skupiono przede wszystkim na błędach popełnianych przez ogrody w latach ubiegłych. Zebranym przedstawiono również różnicę pomiędzy uchwałami, których podjęcie jest obligatoryjne oraz uchwałami fakultatywnymi. Dokładnie omówiono także kwestie, z którymi co roku nie radzi sobie część zarządów ROD, tj. te, które dotyczą opłat energetycznej i wodnej, zmian w planie zagospodarowania ROD, a także sposobu ustalania wysokości świadczeń, nagród i wynagrodzeń. 

Istotnym punktem narady były także sprawy związane z prowadzeniem inwestycji w ROD. Uczestnicy narady uzyskali kompleksową informację na temat sposobu przygotowywania i prowadzenia inwestycji oraz pozyskiwania dotacji, a także obowiązujących w tym zakresie przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian. Zebranym omówiono również kwestie związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych i występującymi w związku z tym problemami. 

Na zorganizowanych przez Okręg Podlaski naradach, uczestnicy uzyskali również informacje dotyczące planowanych konkursów oraz planowanych na 2020 rok wydarzeń związanych z propagowaniem wiedzy ogrodniczej, na które Okręg został zaproszony bądź będzie ich współorganizatorem. Tematem, którego nie mogło także zabraknąć na naradach było przedstawienie aktualnej sytuacji w PZD oraz Okręgu Podlaskim.

Należy wskazać, że uczestnicy tegorocznych narad wykazali się niezwykłą aktywnością, a zadawane przez nich pytania były przemyślane i merytoryczne.

 

MK

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio