Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie Zespołu do Obsługi Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ROD i Konferencji Delegatów w 2020 roku w Okręgu Warmińsko-Mazurskim - 03.02.2020

W dniu 30.01.2020 r. odbyło się w Olsztynie szkolenie dla członków Zespołu do Obsługi Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ROD i Konferencji Delegatów w 2020 r. w Okręgu Warmińsko-Mazurskim.

Szkoleniu przewodniczył Prezes Okręgu Jan Miszkiel, który rozpoczął od krótkiej informacji na temat aktualnej sytuacji w Związku. Szczególną uwagę zwrócił na zagrożenia jakie za sobą niesie ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Natomiast zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami
w ROD omówił I Wiceprezes Jerzy Giezek.

Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali z Uchwałą Nr 403/2019 Krajowego Zarządu PZD z dnia 13.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020 dla zarządów
i komisji rewizyjnych ROD oraz wzorów druków do przeprowadzania tych zebrań 
oraz Uchwałą Nr 404/2019 Krajowego Zarządu PZD z dnia 13.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla Okręgowych Zarządów PZD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych Polskiego Związku Działkowców w 2020 roku.

Przygotowanie sprawozdania finansowego ROD za 2019 r. i preliminarza finansowego na 2020 r. omówiła Główna Księgowa Okręgu Marta Rulewska.

Przygotowanie i przebieg walnego zebrania sprawozdawczego i konferencji w ROD przedstawiła Agnieszka Michno Dyrektor Biura Okręgu. Natomiast Sekretarz Okręgu Eugeniusz Słowikowski omówił dokumentację jaka powinna zostać przesłana do Okręgu po odbytym Walnym Zebraniu.

Zasady realizacji planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD przypomniał zebranym Wiceprezes Roman Grzegorz.

Następnie szkolenie przybrało formę dyskusji mającej na celu wymianę doświadczeń. Starano się znaleźć najlepsze rozwiązania dla najczęściej występujących utrudnień podczas odbywania zebrań w ROD.

Agnieszka Michno
Dyrektor Biura Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio