Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Senatorem PO Adamem Szejnfeldem w Pile - 30.01.2020

W dniu 29 stycznia 2020 roku w biurze senatora PO  Adama Szejnfelda odbyło się spotkanie w sprawie uchwalonej przez Sejm RP w dniu 23 stycznia 2020 roku nowelizacji ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych ustaw ( druk sejmowy nr 156).

W spotkaniu uczestniczyli Marian Praczyk Prezes Okręgu PZD , Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD, Elżbieta Zdunek Sekretarz Okręgu PZD oraz Tadeusz Truty członek Okręgowej Rady PZD w Pile.

Marian Praczyk poinformował senatora o przyjętych zmianach w nowelizowanej ustawie Prawo budowlane dotyczących pobudowanych altan ponadnormatywnych w rodzinnych ogrodach działkowych. Takie prawo nie jest  akceptowane przez samorządy ogrodowe i działkowców przestrzegających  przepisy ustawy o ROD z 2013 roku.  Przekazał senatorowi stanowisko Krajowego Zarządu PZD z propozycjami zmian do ustawy z prośbą ich poparcie w Senacie i wyłączenie rodzinnych ogrodów działkowych z nowelizowanej ustawy Prawo budowlane. Poinformował Senatora, że Związek został pominięty w pracach nad ustawą  początkowych pracach. Po zabiegach przedstawiciele Związku uczestniczyli w obradach komisji infrastruktury w przeddzień uchwalenia zmian w  ustawie przez Sejm RP. Jednak propozycji Związku w Sejmie nie uwzględniono.

Uczestnicy spotkania poinformowali senatora o negatywnych skutkach tej nowelizacji ustawy dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych, w których dojdzie do naruszania praw indywidualnych działkowców. Zarządy ROD będą miały problemy z zarządzaniem ogrodami.

Senator  zapewnił, że będzie popierał propozycje Związku podczas komisji senackiej  nad ustawą. Podejmie rozmowy z Senatorami Platformy Obywatelskiej aby poparli propozycje Związku. Stwierdził, że podziela obawy działkowców i  uwagi samorządów ogrodowych co do przyjętej nowelizacji ustawy Prawo budowlane.

M.F

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.