Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Realizujemy programy PZD - 29.01.2020

Z inicjatywy Okręgu PZD odbyło się w dniu 24.01 br., spotkanie przedstawicieli Okręgu z Urzędem Miasta w Szczecinie, które miało na celu przedstawienie problemów PZD na terenie miasta Szczecin. W naradzie wzięli udział Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa oraz Kierownik Wydziału Gospodarki komunalnej, Wydziału Inicjatyw Obywatelskich, Wydziału Spraw Społecznych oraz Wydziału Inwestycji.

Okręg reprezentowany był przez prezesa, I wiceprezesa, sekretarza Okręgu oraz dyrektora biura okręgowego i starszy specjalista ds. terenowo prawnych i inwestycji.

Rozmowy miały na celu uporządkowanie dalszej współpracy między Okręgiem i Miastem Szczecin. W toku obrad omówiono następujące zagadnienia:

1. Zasady współpracy kolegiów prezesów ROD z terenu Szczecina z radami osiedli.

2. Postępy w zakresie regulacji prawnych gruntów. Urząd Miasta przekazał pismo zawierające wykaz ogrodów do uregulowania w roku 2020.

3. Przedstawione zostały potrzeby ROD dotyczące obowiązku gminy w zakresie dróg dojazdowych, doprowadzenia wody i energii do ROD.

4. Omówione zostały trudności z jakimi ogrody borykają się w związku z likwidacją odpadów.

5. Problemy ogrodów związane  z melioracją w zlewisku rzeki Bukowa i Jezioro Dąbskie.

6. Realizację przepisów ustawy krajobrazowej, dotyczącej posadowienia nośników reklamowych.

7. Zachowania estetyki ogrodów poprzez modernizację ogrodzeń w miejscach szczególnie newralgicznych.

8. Zagadnienia wynikające z programu społecznego PZD, w tym:

• aktywizacja seniorów

• prace z młodzieżą

• otwarcie ogrodów dla społeczeństwa

• współpraca w organizowaniu imprez

• oferta dostępności infrastruktury ogrodowej dla miasta

• przeciwdziałanie bezdomności.

W toku spotkania, obydwie strony przedstawiły możliwości oraz kierunki realizacji poszczególnych dziedzin, poprzez robocze spotkania branżowe dla skonkretyzowania wspólnych zamierzeń miasta i Okręgu.

Okręg przedstawił również postulat systemowej pomocy dla ogrodów ze strony Miasta Szczecin, w zakresie dofinansowania infrastruktury służącej zaktywizowaniu korzystania z ogrodów przez lokalną społeczność.

Mamy nadzieję, że poszerzenie dotychczasowej współpracy z miastem przyniesie określone efekty z pożytkiem dla działkowców oraz wszystkich korzystających z dóbr jakie dają i mogą dawać ogrody działkowe.

 

Prezes Okręgu PZD

 mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio