Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu PZD w Szczecinie - 22.01.2020

W dniu 13 stycznia 2020 roku w Szczecinie odbyła się trzecia z czteroczęściowego cyklu szkoleniowo – instruktażowego narada zorganizowana przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD. W naradzie wzięli także udział członkowie OKR PZD Zastępcy Przewodniczącego Kazimiera Wadowska i Marcin Cis, Członkinie Teresa Lewandowska i Krystyna Soroczyńska, członek Krzysztof Kowalik oraz Księgowa OFK Pani Katarzyna Seweryn.

Uczestnikiem narady był też Radca Prawny jednostki Terenowej PZD w Szczecinie mecenas Michał Tera. Naradę szkoleniową podobnie jak poprzednie prowadził Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Pan Eugeniusz Rabuski.

Na zaproszenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD gościem była Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani inż. Maria Fojt oraz Prezes Okręgu PZD w Szczecinie mgr Tadeusz Jarzębak. Pani Przewodnicząca zabierając głos szczegółowo przybliżyła uczestnikom narady na czekające w 2020 roku zadania pionu rewizyjnego, rolę, obowiązki i kompetencje Komisji Rewizyjnych ROD. Prezes Okręgu zabierając głos szczegółowo przybliżył uczestnikom aktualną sytuację w PZD i Okręgu Szczecińskim PZD. Zarówno Pani Przewodnicząca jak też Pan Prezes odpowiedzieli na wiele zadawanych przez uczestników narady pytań. Szczególnie należy podkreślić wypowiedzi Pani Przewodniczącej, z którą uczestnicy narady prowadzili rozmowę w formie dyskusji. Zabierający głos uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie poruszone tematy zarówno w działalności merytorycznej jak również wynikających z zadań, jakie stojących przed organami kontrolnymi w PZD. Pani Przewodnicząca wskazała, że Członkowie Komisji Rewizyjnych działających w ogrodach niezależnie od swoich obowiązków również swoim działaniem, swoim zaangażowaniem mają bezpośredni wpływ na rozwój PZD na rozwój ruchu działkowego w Polsce. 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD szczegółowo omówił zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji statutowo-organizacyjnej w ROD. Przedstawił wzory takich dokumentów.  Omówił zasady prowadzanych kontroli i rozpatrywanych skarg przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgową Komisję Rewizyjną.                                                                                                

W dalszej części odbywanej narady przystąpiono do omawiania poszczególnych bloków tematycznych.  Sprawozdawczość i Księgowość w ROD przedstawiła pracownica Ośrodka Finansowo – Księgowego Jednostki Terenowej PZD Pani Katarzyna Seweryn.  Omówiła pokrótce zasady rachunkowości w PZD, Zakładowy Plan Kont PZD i program DGCS. Przedstawiła, w jaki łatwy sposób, przejrzysty i czytelny prowadzić sprawy finansowe ROD. 

Członek OKR Pani Teresa Lewandowska wskazała na często popełniane błędy, jakie są spotykane przy badaniu sprawozdań finansowych, przy prowadzeniu dokumentacji finansowej w ROD.

Członek OKR Pani Krystyna Soroczyńska szczegółowo i w bardzo przystępny sposób omówiła ochronę danych osobowych w PZD oraz zadania w tym zakresie dla jednostek zarządzających oraz komisji rewizyjnych wszystkich szczebli organizacyjnych Związku.

Nie zabrakło rzeczowej dyskusji oraz szeregu pytań ze strony uczestników narad, na które referujący poszczególne tematy udzielali wyczerpujących odpowiedzi z cytowaniem przykładów. Prowadzone narady jak odbyte dwie poprzednie prowadzone były w sposób wizualny. Każdy temat wraz z odpowiednimi dokumentami, uchwałami wzorami protokołów przedstawiany był na slajdach. Każdy z uczestników narad szkoleniowych otrzymał przedstawioną tematykę szkolenia w wersji elektronicznej, aby móc na bieżąco korzystać z zawartych w nich dokumentach. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD poinformował, że wszelkie materiały będą dostępne również na stronie internetowej Okręgu Szczecińskiego PZD w zakładce Do pobrania - Dla organów ROD zamieszczono Materiały dla Komisji Rewizyjnych ROD. Realizując plan narad szkoleniowych Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD poinformował, że ramach cykli szkoleniowych w dniu 22 stycznia 2020 roku odbędzie się czwarta kolejna narada. Okręgowa Komisja Rewizyjna zorganizuje dodatkowe narady. Wynikają one z potrzeby przeszkolenia Przewodniczących, którzy z uwagi na pracę zawodową czy też choroby nie mogli w odbytych wziąć udziału.

Na zakończenie Przewodniczący OKR podziękował za udział i merytoryczną dyskusję. Szczególnie serdecznie podziękował za udział w naradzie Pani Marii Fojt Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Wszystkim uczestnikom narady w imieniu Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej z okazji Nowego 2020 Roku złożył życzenia wszelkiej pomyślności niech ten rok spełni wszystkie pragnienia i oczekiwania, obdarzy zdrowiem.

E.R.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio