Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa zarządów ROD miasta Grudziądza - 15.01.2020

W dniu 8 stycznia 2020 r. odbyła się narada szkoleniowa dla przedstawicieli zarządów ROD z Grudziądza i okolic. Uczestników, wśród których byli także członkowie Okręgowej Rady PZD przywitał prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD Piotr Gadzikowski, który przedstawił zebranym zmiany dotyczące opłat ogrodowych obowiązujących w 2020 r. Następnie omówił wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli w ROD, kładąc szczególny nacisk na prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej i planowanie oraz realizację inwestycji w ROD.

Po wstępie prezesa nastąpiła część szkoleniowa w formie prezentacji multimedialnej, którą przedstawiła Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura OZ PZD. Zawarto w niej obowiązujące w PZD przepisy prawne dotyczące m.in. zasad zawierania i wypowiadania umów dzierżawy działkowej, prowadzenia dokumentacji w ROD,  kompetencji organów ROD, czy zasad zwoływania walnych zebrań. Jednak najwięcej emocji wzbudził temat nowych zasad i opłat za wywóz śmieci z terenów ROD. W tej sprawie został zaproszony Adam Przyborski – kierownik Biura Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Grudziądza, który starał się wytłumaczyć zebranym regulacje zawarte w nowej uchwale Rady Miejskiej Grudziądza nr XX/170/19 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie gminy-miasto Grudziądz. Nowe stawki opłat zostały ustalone zgodnie z wytycznymi zawartymi w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Spowodują one znaczny wzrost kosztów usuwania nieczystości z terenów ROD – co jest szczególnie związane z nałożeniem opłat za wywóz odpadów BIO, które dotychczas były odbierane za darmo w ramach opłaty ryczałtowej. Zebrani mieli wiele pytań i uwag, w każdym z poruszanych tematów, dlatego zaplanowano kolejne spotkania w małych grupach, aby dogłębnie poruszyć najważniejsze sprawy przed rozpoczęciem walnych zebrań w ROD.

mgr inż. Anna Bołądź – z-ca dyr. biura OZ PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio