Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Warszawska uchwała krajobrazowa w ROD - 10.01.2020

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD informuje, że prace nad projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń są na ostatniej prostej.

W toku prac nad projektem uchwały krajobrazowej OZM PZD zgłosił uwagi do projektu a nasz przedstawiciel uczestniczył w posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego Rady Miasta st. Warszawy, podczas którego w imieniu OZM PZD zabierał głos. W wystąpieniu zwrócono uwagę na zastrzeżenia do projektu, brak uzasadnienia dla restrykcyjnego podejścia uchwały krajobrazowej wobec ogrodzeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych dopuszczających jedynie ogrodzenia o wysokości jedynie 1,50 metra w porównaniu do dopuszczenia wyższych ogrodzeń dla szkół, obiektów administracji publicznej, publicznych terenów zielonych czy terenów mieszkaniowych. Ponadto wskazano na kwestie potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa majątku działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz instrumentów  integracji architektonicznej i wizualnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych z przestrzenią miasta.

W wyniku naszych działań Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego zarządziła przygotowanie odpowiedzi przez Wnioskodawcę uchwały krajobrazowej we wskazanym zakresie na kolejne posiedzenie Komisji.

Szanowni Działkowcy, biorąc pod uwagę znaczenie uchwały krajobrazowej jej wpływ na sytuację Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie naszego miasta OZM PZD będzie kontynuował zaangażowanie w prace nad projektem. OZM PZD zwraca się do Państwa także o czynne zaangażowanie i udział w posiedzeniach Komisji Ładu Przestrzennego oraz sesjach Rady m.st. Warszawy dotyczących uchwały krajobrazowej.

GK

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio