Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dotacje dla ROD w Okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD - 03.01.2020

Jednym z wymiernych działań na rzecz ROD i działkowców jest pomoc finansowa PZD w formie dotacji przy realizacji inwestycji i remontów w ROD.

Realizacja inwestycji i remontów to jedno z priorytetowych zadań dla Związku. Największy ciężar w tej materii mają do poniesienia zarządy ROD, które muszą przygotować zadanie do realizacji ale i ustalić jego finansowanie. Bez zabezpieczenia finansowego zarząd ROD nie może przystępować do realizacji zadania. Każdy ogród realizując zadanie inwestycyjno - remontowe może ubiegać się o dotację ze środków będących w dyspozycji Okręgu lub Krajowej Rady PZD. Oczywiście pomoc jest zależna od środków jaki na ten cel mają zgromadzone te jednostki na Funduszu Rozwoju ROD. Aktualnie obowiązuje nowe unormowanie, które stanowi, że dla realizacji zadań inwestycyjno-remontowych, do których przystąpią zarządy ROD na podstawie zapadłych w tych sprawach uchwał podjętych na walnych zebraniach w 2019 r , obowiązuje także uchwala walnego zebrania ROD w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD. Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski Polskiego Związku Działkowców w 2019 roku wsparł dotacjami 19 ROD o łącznej wartości 308.849 złotych, miedzy innymi budowę 6 sieci energetycznych, budowy 6 ogrodzeń, 3 sieci wodociągowych.

 

Kamil Chruściński – insp. ds. inwestycji

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.