Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady szkoleniowe dla zarządów ROD - 23.12.2019

W dniach 11 oraz 18-20 grudnia br. w Warszawie odbyły się narady szkoleniowe dla zarządów ROD z terenu Warszawy oraz ogrodów podwarszawskich. Spotkaniom przewodniczył prezes OZM PZD Zdzisław Grela, a szkolenia obejmowały trzy bloki tematyczne poświęcone zagadnieniom prawnym, inwestycyjnym oraz księgowym.

W pierwszej części narad, prezesi ROD mogli poznać lub przypomnieć sobie zasady nabywania praw do działki, zasady prowadzenia ogrodu, organizowania prac zarządu i właściwe przygotowywanie i obieg dokumentów na posiedzeniach zarządu ROD. Temat ten, w formie prezentacji, omówiła, a następnie odpowiadała na wszelkie wątpliwości  z nim związane p.o. dyrektor biura OZM PZD Marta Nakonieczna.

Kontynuacją zagadnień prawnych były zajęcia przygotowane przez radców prawnych OZM PZD – mec. Łukasza Polaka oraz mec. Grzegorza Klibera. Omówili oni w przystępny sposób problematykę związaną z ochroną danych osobowych w ROD (RODO), a także wyczerpująco przedstawili procedurę wypowiadania umów dzierżawy działkowej. Sporo miejsca poświęcili także wyjaśnianiu przepisów i zasad dotyczących korzystania oraz udostępniania  majątku oraz infrastruktury ROD (np. na imprezy okolicznościowe dla działkowców). W tej części narad nie zabrakło także wyczerpujących wyjaśnień radców, dotyczących billboardów stojących wciąż na terenie ogrodów działkowych. Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące tego problemu były na bieżąco wyjaśniane, a radcy prawni zalecali podejmowanie odpowiednich kroków w tym zakresie.

Kolejny, ważny i oczekiwany przez przedstawicieli ROD blok tematyczny, dotyczący zasad pozyskiwania dotacji z PZD oraz prowadzenia remontów w ROD omówiła inspektor ds. inwestycji OZM PZD Agnieszka Pieskow-Makowska. Przygotowana prezentacja, materiały pomocnicze oraz dyskusja związana z najczęstszymi problemami inwestycyjnymi okazały się bardzo pomocne i docenione przez uczestników narad.

Ostatnią częścią szkoleń przygotowanych przez biuro OZM PZD, było omówienie podstawowych zadań zarządów, dotyczących prowadzenia księgowości w ROD. Dział księgowości OZM PZD pod kierunkiem głównej księgowej Moniki Wójcik, przygotował i omówił najważniejsze kwestie i powtarzające się najczęstsze problemy oraz błędy w prowadzeniu ogrodowej księgowości. Również i te zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i wzbudzały dyskusje, w trakcie których księgowe mogły na miejscu wyjaśnić wiele nieporozumień.

Narady, będące możliwością bezpośredniego spotkania się prezesów ROD oraz przedstawicieli zarządów z pracownikami merytorycznymi biura OZM PZD, okazały się – jak ocenili uczestnicy – bardzo pomocne. Wiele ogólnych problemów udało się omówić i wyjaśnić, a prezesi mogli skorzystać z porad prawnych, inwestycyjnych i księgowych – także po zakończeniu zajęć – w różnych sprawach dotyczących poszczególnych ROD.

 

Maciej Aleksandrowicz, biuro OZM PZD

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio