Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada instruktorów SSI w Szczecinie - 20.12.2019

W dniu 19 grudnia 2019 r. odbyła się narada instruktorów krajowych i okręgowych społecznej służby instruktorskiej okręgu szczecińskiego. Jak co roku, podsumowana została działalność oświatowa (m.in. szkolenia nowych działkowców, instruktorów, współpraca z Fundacją Green,  zorganizowane i przeprowadzone konkursy okręgowe (Wzorowa działka roku 2019 Okręgu Szczecińskiego oraz plastyczny dla dzieci) i udział w konkursach krajowych.

Omówiono udział PZD w kiermaszach ogrodniczych, spotkaniu organizacji pozarządowych „Pod Platanami”. Przedstawiono aktualny stan SSI - przybyło 11 nowych instruktorów ogrodowych, powołano 2 instruktorów krajowych i 2 okręgowych.

Z racji przekazania działki przez jednego z wieloletnich instruktorów okręgowych – pana Józefa Kościołka, skorzystano z okazji, by podziękować za jego profesjonalizm, wkład pracy i zaangażowanie w sprawy Polskiego Związku Działkowców Okręgu.

W związku ze świadomością ogromnej chemizacji upraw rolniczych, potrzebę oraz modę na ekologię, ponownie akcentowano istotę „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”.

Prezes Okręgu – Tadeusz Jarzębak przedstawił również stanowiska XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD m.in dotyczące znaczenia i roli PZD oraz ogrodów działkowych w kształtowaniu klimatu.

Instruktorów zapoznano z planem pracy na 2020 rok związanym z działalnością społecznej służby instruktorskiej, planowanymi zadaniami, szkoleniami i konkursami.

Podczas narady był czas na wymianę doświadczeń, uwagi, przedstawiano propozycje szkoleń wyjazdowych i ich tematykę.

Na zakończenie złożono wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, wręczono świąteczne paczki i kalendarz biodynamiczny, tak przydatny w pracy każdego działkowca. Zaś nowych instruktorów okręgowych wyposażono w niezbędną literaturę.

J. Sielicka, instruktor ogrodniczy PZD Okręg w Szczecinie

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio