Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

II posiedzenie Okręgowej Rady Sudeckiej PZD w Szczawnie-Zdroju - 20.12.2019

W dniu 13 grudnia 2019 roku odbyło się II posiedzenie plenarne w obecnej kadencji Okręgowej Rady Sudeckiej Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju, któremu przewodniczył prezes Henryk Malik. W zebraniu oprócz członków Okręgowej Rady, uczestniczył przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju – Ryszard Burzyński.

Tematyka posiedzenia obejmowała  m.in. aktualną sytuację działkowców, przyjęcie do realizacji przez struktury Okręgu Sudeckiego PZD w Szczawnie- Zdroju zadań wynikających z uchwały programowej X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD i programu z XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, sprawy organizacyjne, zatwierdzenie planu inwestycji i remontów w ROD Okręgu Sudeckiego na 2019 r.

W odniesieniu do aktualnej sytuacji działkowców, Ogrodów i Związku głos zabrał Prezes Okręgu stwierdzając, iż najbardziej doniosłym wydarzeniem dla środowiska działkowców był XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD obradujący w dniu 18 października br. w Warszawie, w którym brało udział 13 delegatów Okręgu Sudeckiego. Następnie Prezes Okręgu poinformował również o ustaleniach i podjętych uchwałach na II posiedzeniu Krajowej Rady PZD, które odbyło się 29 listopada br.

Realizując porządek Okręgowa Rada przyjęła do realizacji przez struktury Okręgu Sudeckiego PZD w Szczawnie- Zdroju zadania wynikające z uchwały programowej X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD i programu z XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, w tym:

√ „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania  działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”

√ „Otwarty Program Oświatowego PZD”

√ „Otwarty program bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych PZD”

W zakresie spraw organizacyjnych w celu udzielania pomocy organizacyjnej
i merytorycznej przydzielono ROD Okręgu Sudeckiego pod opiekę członkom ORS PZD, ponadto powołano stałe komisje problemowe:

√ Komisję ds. Skarg 

√ Komisję ds Inwestycji i Remontów

√ Komisję ds Bezpieczeństwa

√ Komisję ds. Odznaczeń 

√ Komisję ds. Polityki Społecznej 

√ Komisję Oświatową.  

Podczas posiedzenia zatwierdzono plan inwestycji i remontów w ROD Okręgu Sudeckiego na 2019 rok, z którego wynika, iż plan inwestycji obejmuje 48 % ROD z okręgu i 43 zadania do wykonania.

Lidia Miszta, st. insp. OS PZD, Szczawno-Zdrój

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio