Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy z Lublina dostaną milion złotych dotacji od miasta - 16.12.2019

Dobra wiadomość dla działkowców z Lublina. Po raz pierwszy otrzymają wsparcie od miasta. W budżecie Lublina na 2020 rok zarezerwowano aż milion złotych na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. Pieniądze mają być przeznaczone szczególnie na realizację dużych i kosztownych inwestycji, takich jak m.in.  założenie lub modernizacja sieci energetycznej, wodociągowej, wykonanie oświetlenia lub ogrodzenia.

Dotacja nie byłoby możliwa bez zaangażowania działkowców i Okręgu PZD w Lublinie, którzy od wielu lat zabiegali o uzyskanie wsparcie ze strony miasta. Do tej pory nie było odpowiedniej uchwały miasta, która pozwalałaby na udzielanie dotacji rodzinnym ogrodom działkowym. Jednak dzięki ogromnej mobilizacji działkowców w tym roku udało się zebrać ponad 2000 podpisów poparcia pod obywatelskim projektem takiej uchwały. W porządku obrad X sesji Rady Miasta Lublin, która odbyła się w dniu 17.10.2019 r. znalazł się punkt dotyczący obywatelskiej uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Lublin, dotacji celowych z budżetu miasta Lublin, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań. Radni podczas tego posiedzenia podjęli tę uchwałę. Daje ona ogrodom duże możliwości korzystania ze środków z budżetu miasta Lublin na realizację zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie budowy nowej i modernizacji istniejącej już infrastruktury ogrodowej przyczyni się do rozwoju ogrodów i zapewni szerszy dostęp do terenów ogólnych mieszkańcom Lublina.

Ze wsparcia mogą skorzystać 42 ogrody zlokalizowane na terenie miasta Lublin. Postępowanie o udzielenie dotacji będzie odbywało się w drodze otwartego konkursu ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Lublin. Udało się także wypracować bardzo dobre warunki pomocy. Ogrody, starając się o dotację mogą otrzymać wsparcie w wysokości 80% kosztów planowanej inwestycji. Obecnie Wydział Prawny UM w Lublinie opracowuje szczegółowe zasady przyznawania dotacji dla ROD.

Należy podkreślić, że wsparcie z zewnątrz jest bardzo cenne. Pozwala na rozwój ogrodów, a także poprawę ich funkcjonowania i wyglądu. Środki samych działkowców są ograniczone i często niezbędne remonty przekraczają możliwości finansowe ogrodów. Dotacje z samorządu są więc ogromnym wsparciem. Polski Związek Działkowców bardzo docenia to, że kolejne miasto rozumie ideę rodzinnych ogrodów działkowych, dostrzega ich rolę i widzi potrzebę pomocy w ich funkcjonowaniu i rozwoju.

Opr. E.Ch.

 

fot. https://pixabay.com/pl/

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio