Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

II plenarne posiedzenie Okręgowej Rady w Koszalinie - 12.12.2019

W dniu 5 grudnia 2019 roku odbyło się II plenarne posiedzenie Okręgowej  Rady PZD w Koszalinie. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowej Rady PZD oraz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Genowefa Kotewicz. Obradom przewodniczył Prezes Okręgu Marian Sekulski.

Po przyjęciu porządku obrad oraz powołaniu komisji uchwał i wniosków, Prezes Okręgu przedstawił zebranym główne problemy funkcjonowania ROD w Okręgu. Po wystąpieniu prezesa okręgu, w ramach dyskusji członkowie rady przedstawili swoje stanowiska, w kwestii bieżącego funkcjonowania ROD ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestrzegania statutu PZD przez zarządy ROD i działkowców, kondycji finansowej ogrodów problemów związanych z procedurami przenoszenia praw do działki, stosunku samorządów do ogrodów, szczególnie w kwestii wsparcia finansowego ogrodów. W swoich wystąpieniach dyskutanci wyrażali troskę o dobro ogrodów i działkowców, oraz podkreślali fakt, bezwzględnej konieczności przestrzegania przepisów związkowych w bieżącej działalności. Dużo miejsca w dyskusji poświęcono problematyce czekającej nas podwyżki opłat za usuwanie odpadów z terenu ROD. Negatywnie oceniono politykę informacyjną samorządów w tym zakresie. Zalecono bezwzględne domaganie się od władz miast i gmin informacji, co do skali podwyżek opłat, oraz systemu usuwania odpadów. Informacje te są niezbędne do właściwej kalkulacji opłat ogrodowych w 2020 roku. Przedstawiono również problematykę działania PGW Wody Polskie w zakresie wydanych decyzji o dopłacie za wodę za rok 2018. Wszystkie ogrody, których ta problematyka dotyczy podjęły działania zaskarżające otrzymane decyzje.

W dalszej części obrad Prezes Okręgu przedstawił zebranym i omówił przebieg i dorobek XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, ze szczególnym uwzględnieniem, wniosków i zadań jakie wypływają z dokumentów zjazdowych dla bieżącej działalności ROD i Okręgu.

Sekretarz Okręgu – Zuzanna Sugier przedstawiła zebranym podsumowanie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD okręgu z uwzględnieniem popełnianych podczas tej kampanii błędów organizacyjnych i statutowych.

I Wiceprezes Okręgu – Kazimierz Simiński omówił przebieg i wyniki kontroli prowadzonych     w ROD okręgu przedstawiając szczególnie negatywne  wnioski z kontroli w ROD Lotnik Rosnowo. Poinformował o odwołaniu osób funkcyjnych zarządu tego ogrodu i powołaniu zarządu komisarycznego.

W dalszej części obrad wiceprezes Ryszard Nowak przedstawił zebranym propozycje szkoleń zarządów ROD, komisji rewizyjnych, instruktorów SSI w 2020 roku. Po przyjęciu przez Radę propozycji szkoleń zostanie sporządzony szczegółowy plan szkolenia. Ponadto w kontekście dokumentów XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD oraz  XVII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD przedstawił kierunki działania i zadania Okręgu w 2020 roku. W dalszej części obrad zaproponowane kierunki i zadania na rok 2020 zostały zaakceptowane przez Okręgową Radę.

W ramach podjętych uchwał Okręgowa Rada powołała następujące komisje problemowe:

Komisję ds. inwestycji i dotacji;

Komisję ds. skarg i wniosków;

Komisję ds. odznaczeń i wyróżnień;

Komisję szkoleniową;

Komisję konkursową.

Uchwałą OR  powołano również zespół do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych ROD w 2020 roku.

Na zakończenie obrad Prezes Okręgu podziękował za dotychczasową działalność na rzecz okręgu i ROD oraz życzył wszystkim spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nowym 2020 roku.

Ryszard Nowak, Dyrektor biura

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio