Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Burmistrzem Braniewa - 12.12.2019

W dniu 10 grudnia 2019 r. w siedzibie UM Braniewo odbyło się spotkanie Prezesa Okręgu Elbląskiego PZD Zygmunta Wójcika z Burmistrzem Braniewa Tomaszem Sielickim. W spotkaniu wzięli również udział – członek OZ PZD w Elblągu i zarazem Prezes miejscowego ROD im. Katarzynki – Stanisław Kania oraz geodeta Piotr Żak – członek komisji ds. inwestycji i gruntów. W trakcie spotkania omówiona została współpraca Okręgowego Zarządu z władzami Braniewa, a wśród tematów poruszano sprawy dotyczące finansowania przez Gminę Braniewo zadań inwestycyjno-remontowych w rodzinnych ogrodach działkowych Braniewa, otwarcie ogrodów na potrzeby społeczności lokalnej, dalsze zapewnienie wspólnej siedziby dla 2 miejscowych rodzinnych ogrodów działkowych oraz inne płaszczyzny współpracy.

Spotkanie, które trwało blisko godzinę, przebiegało w dobrej atmosferze zrozumienia dla roli i znaczenia ogrodnictwa działkowego dla lokalnej społeczności. W jego trakcie poruszono również sprawy gruntowe oraz podejście miasta do gospodarki odpadami komunalnymi i wiele innych tematów, które nurtują nasze środowisko. Uzgodniono potrzebę dalszych kontaktów i spotkań. Do bieżących kontaktów na linii OZ – ROD – UM Braniewo upoważniono członka OZ PZD w Elblągu – Stanisława Kania. Burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki przekazał na zakończenie, że jest otwarty na współpracę i potrzeby wszystkich stowarzyszeń, w tym rodzinnych ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie Braniewa.

Tekst: Zygmunt Wójcik;

Zdjęcia: Joanna Maziarz

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio