Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Koniec 20-letniej batalii o działki w ROD Złotowska II w Poznaniu - 10.12.2019

Trwający od lat konflikt pomiędzy użytkownikiem gruntu, którym od lat 70-tych jest PZD, a prywatnymi właścicielami jednej z działek geodezyjnych zakończył się obopólnym porozumieniem i ustanowieniem korzystnych warunków dla każdej ze stron. Dzięki zaangażowaniu i pomocy ze strony Urzędu Miasta Poznania udało się doprowadzić do podpisania przez Okręgowy Zarząd działający w imieniu PZD i działkowców użytkujących działki na spornym terenie porozumienia z pełnomocnikiem właścicieli na mocy którego odstępują oni od roszczeń za bezumowne korzystanie z gruntu oraz wycofają pozwy sądowe o wydanie działek.

Równolegle Miasto Poznań negocjowało z właścicielami warunki wykupu gruntu i w efekcie uzgodnień 6 grudnia br. podpisany został akt notarialny, mocą którego Miasto stało się właścicielem terenu użytkowanego przez działkowców. Tym samym ten „Mikołajkowy prezent” kończy ponad 20-letnią walkę 36 działkowców z ROD Złotowska II o zapewnienie możliwości korzystania z własnych działek. Trudna to była walka. Działkowcy i Związek zmuszeni byli wyrokami sądu, wydanymi przed kilku laty, do zapłaty właścicielom zasądzonych należności za bezumowne korzystanie z działek. Dzięki wieloletnim staraniom i negocjacjom prowadzonym przez Okręgowy Zarząd we współpracy z Zarządem ROD Złotowska II i zaangażowaniu działkowców udało się zachować całokształt ogrodu oraz uratować od likwidacji sporne działki i zgromadzony na nich majątek działkowców. Szczególne podziękowania składamy Prezydentowi Miasta Poznania Panu Jackowi Jaśkowiakowi i Urzędowi Miasta Poznania za podjęcie działania, które spowodowało zakończenie sporu i usunięcie wcześniej popełnionego przez poprzednich włodarzy Miasta błędu usytuowania działkowców na terenie prywatnych właścicieli.

dr Zdzisław Śliwa, Prezes Okręgu

 

FOT. https://pixabay.com/pl/

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio