Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie dla nowych działkowców w Płocku - 10.12.2019

W dniu 7 grudnia br. w ogrodowej świetlicy ROD im. T. Kościuszki w Płocku obyło się szkolenie dla nowych działkowców zorganizowanych przez Okręg Mazowiecki. Prelegentami spotkania byli Marcin Werner – członek Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, przewodniczący Delegatury Rejonowej w Płocku oraz Maciej Aleksandrowicz – starszy instruktor ds. ogrodniczych OM PZD w Warszawie.

W pierwszej części słuchacze poznali najważniejsze zapisy Ustawy o ROD. W tej części Marcin Werner podkreślił ogromne znaczenie jej uchwalenia i korzyści jakie płyną z tego tytułu dla ogrodnictwa działkowego w Polsce. Jest ona gwarantem i zabezpieczeniem praw działkowców. Zebrani zostali zapoznani szczegółowo z zapisami dotyczącymi nabywania praw do działki, możliwości przenoszenia tego prawa na najbliższych czy na inne pełnoletnie osoby. Przewodniczący Delegatury wyjaśniał jakie obowiązki spoczywają na zarządach ROD w celu potwierdzania tego prawa i jaką dokumentacją powinien wykazywać się działkowiec przed nabyciem prawa do działki i zaraz po zatwierdzeniu tego prawa. W następnej kolejności omówił najważniejsze zapisy statutu PZD i regulaminu ROD w zakresie praw i obowiązków działkowca oraz zakazów obowiązujących w ROD.

Słuchacze wykazali zainteresowanie powodami, którymi kierować się można przy wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej. W tym temacie Marcin Werner omówił kilka powodów takich decyzji i zaapelował, aby użytkować działki zgodnie z ustawą o ROD i regulaminem ROD. Podkreślił, że te dwa dokumenty są obowiązkowe przy użytkowaniu działki, do czego zobowiązani są wszyscy nabywający prawo do działki. Dla potwierdzenia przypomniał, że każdy z obecnych złożył swój podpis pod umową dzierżawy działkowej lub przeniesienia prawa do działki, w której zawarto takie zapisy. I tu rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące stwierdzeń typu: „a ja o tym nic nie wiedziałem”. Omawiając sprawy regulaminowe nie mogło zabraknąć podkreślenia obowiązkowego posiadania kompostownika. Marcin Werner podał też pozytywy jego posiadania. Wśród zebranych znalazły się osoby, które są tylko użytkownikami działki (bez członkostwa PZD). W tym temacie Przewodniczący Delegatury wyjaśnił dlaczego warto być członkiem stowarzyszenia ogrodowego PZD. Omówił korzyści z bycia członkiem i zachęcał do zasilania szeregów Stowarzyszenia.

W drugiej części szkolenia Maciej Aleksandrowicz szczegółowo omówił regulaminowe zagospodarowanie działki, podał zasady doboru roślin i ich ochrony, zaprezentował również przykłady właściwego zagospodarowania działki. Podkreślił również zalecenia „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” i zaprosił wszystkich do lektury tego programu oraz do wdrażania jego zapisów. W tej części odpowiadał też na różnorodne pytania w zakresie zagospodarowania działek. Na zakończenie uczestnicy szkolenia podkreślili wagę szkolenia i potrzebę takich spotkań. Zaznaczyli, że przekazane im treści ukazały właściwy obraz posiadania działki w ROD. Podkreślili również, że takie szkolenie powinno być organizowane nie tylko dla nowych działkowców, ale również celem przypomnienia pewnych spraw dotychczasowym działkowcom.

MW

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.