Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa SSI Okręgu PZD w Lublinie - 06.12.2019

W dniu 5 grudnia br. odbyła się narada szkoleniowa dla Społecznej Służby Instruktorskiej PZD Okręgu w Lublinie, w której uczestniczyli Instruktorzy z rodzinnych ogrodów działkowych Rejonów: Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina i Zamościa.

Spotkanie otworzył Prezes OR PZD w Lublinie dr Grzegorz Kurczuk, który przywitał zebranych, a następnie omówił aktualną sytuację prawną PZD oraz przedstawił najważniejsze problemy ogrodnictwa działkowego lubelskich ROD. Wskazywał na potrzebę utrzymania sposobu zagospodarowania ogrodów, który spełnia cele statutowe naszego Stowarzyszenia oraz jest zgodny z Ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych[1]. Dlatego Społeczna Służba Instruktorska powinna stać na straży zgodnego z przepisami zagospodarowania działek i ROD.

Następnie poruszony został aspekt ekologiczny zieleni działkowej w miastach oraz znaczenie socjalne ogrodów, w odniesieniu do otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania ROD i działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin, który zreferowała Anna Michowska.

Kolejny punktem narady była wymiana doświadczeń Instruktorów w zakresie różnych dziedzin działalności w ogrodach.

Pani Maria Krzewicka, Prezes Zarządu ROD „Pod Lasem” w Białej Podlaskiej, Okręgowy instruktor SSI przedstawiła możliwości współpracy z ośrodkami edukacyjnymi w ramach Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD na przykładzie podlaskich ogrodów.

Teresa Wrońska, Prezes Zarządu ROD „Nasza Zdobycz” w Lublinie, Krajowy instruktor SSI, zachęcała instruktorów do zakładania Kół Pszczelarzy oraz organizację pasiek ogrodowych na terenach ROD.

Natomiast Pani Krystyna Małek Członek zarządu ROD im. 400-Lecia M. Biłgoraj w Biłgoraju, Okręgowy instruktor SSI, wyjaśniła rolę i zadania Społecznej Służby Instruktorskiej w PZD oraz omówiła w jaki sposób prowadzi nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem działek w ROD, a także swoje doświadczenia w doradztwie indywidualnym dla działkowców.

W ostatniej części spotkania uczestnicy narady szkoleniowej mogli uaktualnić swoją wiedzę i poznać nowe metody ochrony upraw ekologicznych,  a także jak odbudować populację pożytecznej fauny na terenie ogrodów działkowych. Temat przedstawił dr inż. Marek Kopacki z Katedry Ochrony Roślin i kwarantanny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Dużo emocji wzbudził wykład Michała Gagały, z Towarzystwa Ornitologicznego i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na temat: „Ogrody działkowe – różnorodność gatunkowa i siedlisko ptaków”. Prelegent w swoim wystąpieniu poruszył problem negatywnych konsekwencji bytowania kotów na terenach rodzinnych ogrodów. Przedstawiane w wykładzie statystyki wskazują, że obok zderzeń z pojazdami, główną przyczyną śmiertelności ptaków są polujące koty. Szacuje się, że w Polsce 140 mln ptaków rocznie jest zabijane przez koty wolnożyjące.

Te liczby wskazują na duży problem i brak skutecznych rozwiązań prawnych w zakresie stałego utrzymywania kotów na terenach ogrodów będących enklawą i siedliskiem lęgowym wielu ptaków.

 

Poruszone podczas narady szkoleniowej tematy, dotyczyły aktualnych problemów występujących na terenie rodzinnych ogrodów działkowcach. Dawały też możliwość wymiany doświadczeń oraz wypracowania dobrych rozwiązań, które przysporzą korzyści ogrodom oraz użytkownikom działek.

Dr inż. Anna Ewa Michowska, PZD Okręg w Lublinie[1] Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.