Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Społecznej Służby Instruktorskiej w Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD - 06.12.2019

W dniu 02 grudnia 2019 roku w świetlicy biura Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD w Toruniu odbyło się spotkanie instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej.

Na początku szkolenia Anna Bołądź – wicedyrektor biura Okręgu szeroko omówiła rolę i znaczenie Społecznej Służby Instruktorskiej w PZD i ROD. Następnie uczestnikom spotkania przedstawiono „Program rozwoju ROD” oraz „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. Instruktorów zapoznano również z planem pracy na 2020 rok związanym z działalnością społecznej służby instruktorskiej.

Podczas szkolenia przedstawiono także dwa wykłady o tematyce przyrodniczej. Pierwszy zaprezentowała dr Anita Biskup-Bednarczyk omawiając szkodniki roślin. Drugi wykład dotyczył uprawy borówek na działkach. Omówione zostały zagadnienia sadzenia, uprawy, cięcia, nawożenia i ochrony tych smacznych owoców. Wykład przygotował Marian Ćwikliński – ogrodowy instruktor SSI z ROD „Zofijka” we Włocławku.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali literaturę związkową, cebulki kwiatowe i kalendarze na 2020 rok.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem, gdzie w przedświątecznej atmosferze dalej rozmawiano i dyskutowano o sprawach dotyczących upraw w rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Przygotowała:

B. Łubkowska, st. instruktor ogrodnictwa  

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio