Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada PZD w Częstochowie - 02.12.2019

W dniu 27 listopada 2019 roku w Sali Konferencyjnej Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie odbyło się II posiedzenie Okręgowej Rady. W spotkaniu uczestniczyli oprócz członków Rady, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Józef  Kamizela oraz zaproszeni prezesi ROD.

                                       

Obrady otworzył wiceprezes Grzegorz Tasarz, który powitał uczestników przedstawiając nowych członków  Rady. W  programie posiedzenia omówiono następujące tematy:

  1. Informacja z odbytego X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Częstochowie
  2. Informacja z odbytego XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w Warszawie
  3. Powołanie Komisji Problemowych
  4. Wręczenie podziękowań  Prezesa  Związku  dla  Prezesów  ROD,  którzy  podczas  walnych  zebrań  przestali  pełnić te funkcje.

Wiceprezes Okręgu Grzegorz Tasarz przedstawił informację z odbytego X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD  w  Częstochowie. Podkreślił bardzo dobrą organizację uroczystości, przygotowanie przez biuro Okręgu dokumentów  sprawozdawczych oraz przyjętych przez Zjazd oficjalnych dokumentów i stanowisk.

Następnie wiceprezes Grzegorz Tasarz przedstawił informację z obrad XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD jaki miał  miejsce w Warszawie w  dniu  18.10.2019 roku. Omówił przyjęty program działania stanowiący podstawę rozwoju  ogrodnictwa działkowego w Polsce. Informację uzupełnił  sekretarz Okręgu Adam Więcławik, omawiając przyjęte  stanowiska oraz apel uczestników Zjazdu.

Sekretarz Okręgu Adam Więcławik,  w  imieniu Zarządu zaproponował powołanie następujących komisji  problemowych,  których działalność pozwoli na właściwe funkcjonowanie władz okręgu.

  1. Komisja odznaczeń
  2. Komisja oświaty,  konkursów  i  zagospodarowania  ROD
  3. Komisja inwestycji, remontów i gospodarki gruntami
  4. Komisja bezpieczeństwa w ROD
  5. Komisja polityki  społecznej
  6. Komisja ds. rozpatrywania skarg członków ROD oraz analizy materiałów z walnych zebrań.

W kolejnym punkcie porządku wiceprezes Grzegorz Tasarz dokonał wręczenia przygotowanych podziękowań Prezesa  Związku Eugeniusza Kondrackiego dla Prezesów, którzy podczas ostatniej kampanii  sprawozdawczo-wyborczej  zrezygnowali z dalszej pracy społecznej w organach związku na rzecz działkowców.

                                 

W wyniku dyskusji podjęto jedną uchwałę w sprawie powołania komisji problemowych oraz trzy stanowiska dotyczące roli  i znaczenia X Okręgowego Zjazdu PZD, roli i znaczenia XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD w Warszawie oraz  gospodarki odpadami.

Opracował:  Adam  Więcławik

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.