Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenia Zarządów ROD w Delegaturze Rejonowej w Rybniku - 02.12.2019

W Delegaturze Rejonowej w Rybniku przeprowadzono do tej pory 3 szkolenia dla członków Zarządów ROD, na których łącznie przeszkolono 105 osób. Ostatnie szkolenie odbyło się w dniu 26.11.2019 roku w Domu Działkowca w ROD „Powstańców Śląskich” w Raciborzu i objęło ogrody zlokalizowane na terenie miasta Raciborza tj. 9 ROD oraz 2 ogrody z Gminy Kuźnia Raciborska. Uczestniczyło w nim 40 osób.

Na szkoleniu obecny był  dyrektor biura Okręgu Śląskiego w Katowicach Mateusz Macianty. Szkolenie prowadzili: sekretarz Okręgowego Zarządu Śląskiego, przewodnicząca Delegatury Rejonowej w Rybniku – Lucyna Cyrek oraz kierownik Delegatury Rejonowej w Rybniku Józef Tomas .

Tematyka szkolenia obejmowała:

– omówienie podstaw prawnych działania Związku

– ustawę z dnia 13.12.2013 o rodzinnych ogrodach działkowych,

– statut PZD,

– regulamin ROD,

Omówione zostały także kompetencje Zarządu ROD na podstawie § 72 punkty 1- 22. Duży nacisk położono również na tematykę nabycia i wygaśnięcia prawa do działki w ROD oraz wypowiedzenia umowy działkowej. Ogrody otrzymały wzory druków obowiązujące  przy zawarciu umowy dzierżawy działkowej, przy przeniesieniu prawa do działki, wygaśnięciu prawa do działki.

Prezesi z miasta Raciborza zgłosili wniosek do Komisji Statutowej, by do nowego Statutu  uchwalanego na Zjeździe Nadzwyczajnym, który jest planowany w roku 2020 wróciły kary statutowe. Argumentując, to tym iż Zarządom ROD brakuje narzędzi do zdyscyplinowania niektórych działkowców.

Ponieważ w szkoleniu brało udział 3 delegatów uczestniczących w XIV Krajowym Zjeździe PZD, omówiono wyniki wyborów. Zebranych poinformowano, że Prezesem Związku ponownie został Eugeniusz Kondracki. Jednym z zastępców prezesa został Józef Noski – prezes Okręgu Śląskiego. W Krajowej Radzie Okręg Śląski będzie reprezentują: Józef Noski, Jan Radoła, Zenon Bucki i Jan Kwiatkowski .

Kolejnym tematem omawianym na szkoleniu było utrzymanie infrastruktury ogrodów, realizacja otwartego programu rozwoju ROD, realizacja inwestycji i remontów w ROD. Podkreślono obowiązek zgłaszania wszystkich inwestycji i remontów do rocznych planów opracowywanych prze Okręgowy Zarząd Śląski w Katowicach .

Szczegółowych informacji na pytania udzielał dyrektor biura Mateusz Macianty. Podano do informacji, że kolejne szkolenia odbędą się w miesiącu lutym 2020 roku. Ich tematyka dotyczyła będzie przygotowania i przeprowadzenia Walnych Zebrań Sprawozdawczych.

Kierownik Delegatury Rejonowej w Rybniku – Józef Tomas

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.