Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu z 19 listopada 2019 r. w sprawie propagowania wśród działkowców i wprowadzania w rodzinnych ogrodach działkowych ,,Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek - 26.11.2019

Wzrastające wykorzystanie działek w rodzinnych ogrodach działkowych na potrzeby rekreacji i wypoczynku było domeną przełomu wieków XX i XXI. Tendencja ta najwyraźniej widoczna była wśród nowych działkowców, najczęściej ludzi młodych. Wiązało się to ze wzrostem zamożności społeczeństwa, zmianą sposobu spędzania wolnego czasu i realnymi potrzebami osób pracujących zawodowo, chcących korzystać z możliwości odpoczynku po pracy w pobliżu miejsca zamieszkania.

Obecnie zaczyna się zwracać uwagę na tradycyjne wykorzystanie działek w ROD – prowadzenie upraw ogrodniczych na potrzeby własne, ale również jako aktywny sposób wypoczynku i budowanie więzi społecznych. Pozyskiwanie owoców, ziół i warzyw z działki to przede wszystkim realne plony wykorzystywane do konsumpcji przez rodzinę. Plony, które przy umiejętnie prowadzonej agrotechnice dają wartościową i zdrową żywność. Ponadto samodzielnie prowadzona uprawa roślin to satysfakcja i możliwość edukacji dzieci poprzez wspólne spędzanie czasu. Uprawy ogrodnicze na działce to także budowanie bioróżnorodności i wzbogacanie ekosystemu. Sadzenie wielu gatunków roślin wiąże się z bytowaniem małych zwierząt, ptaków i owadów, przede wszystkim pszczół. Różnorodny ekosystem to harmonia i równowaga w przyrodzie, to wsparcie natury w zachowaniu walorów przyrodniczych naszego otoczenia.

Polski Związek Działkowców dostrzega potrzebę propagowania wśród działkowców i zachęcania użytkowników działek do tradycyjnego postrzegania i wykorzystania działki w rodzinnym ogrodzie działkowym z przeznaczeniem chociażby jej części na uprawy ogrodnicze. Poza korzyściami dla samego działkowca i jego najbliższych oraz pozytywnym wpływem przyrodniczym takiego zagospodarowania działki, istotny jest również odbiór takich rodzinnych ogrodów działkowych przez społeczeństwo i władze samorządowe. Aspekt ten jest istotny w kontekście woli zachowania ogrodów w przestrzeni miast, także tych największych. Prowadzenie upraw ogrodniczych to utrzymanie statusu urządzeń użyteczności publicznej i zachowanie działki, jako świadczenia państwa na rzecz rodziny. Stąd potrzeba docierania do działkowców z przekazem zawierającym konieczność prowadzenia na działce uprawy warzyw, ziół i owoców, z zachowaniem kącika wypoczynkowego i roślin ozdobnych. Potrzeba ta ma wymiar wieloaspektowy – od plonów uzyskiwanych dla własnej rodziny, przez wsparcie i poprawę jakości ekosystemu, po wizerunek społeczny.

Okręgowa Rada PZD w Poznaniu

Poznań, dnia 19 listopada 2019r.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.