Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Poznańska Okręgowa Rada o XIV Zjeździe Delegatów i bieżących sprawach Okręgu - 25.11.2019

Na czwartym w bieżącym roku, a drugim w nowej kadencji posiedzeniu Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców  zebrali się jej członkowie w dniu 19 listopada 2019 r roku. W posiedzeniu uczestniczyli Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Dorota Zerba oraz członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Edmund Derwich. Przybyli także by brać aktywny udział w obradach przewodniczący kolegiów prezesów niebędący członkami Rady. Gościem obrad był Zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa m. Poznania Gerard Hajgelman. List do uczestników obrad nadesłał poseł RP Krzysztof Paszyk składając życzenia owocnych obrad i zapewniając o woli dalszej dobrej współpracy w interesie polskich działkowców.

                             

Posiedzeniu przewodniczył prezes Okręgu – Zdzisław Śliwa, który przedstawił uczestnikom najważniejsze bieżące wydarzenia z życia Związku. Prezes omówił przebieg XIV Zjazdu Delegatów PZD oraz przedstawił jego dokonania. Podkreślił dobry klimat obrad, akceptację przedstawionych sprawozdań zjazdowych, przyjęty Program działania Związku, uchwały i stanowiska oraz Apel do działkowców o działania w obronie klimatu. Omówił także przebieg wyborów do Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wybranych członków tych organów z naszego Okręgu. Na bazie przyjętych dokumentów zjazdowych Prezes Okręgu przedstawił zadania wynikające z nich dla Okręgu podkreślając znaczenie przyjętych dokumentów dla dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego. Znaczenie obrad podkreślili członkowie Rady podejmując Stanowisko w sprawie znaczenia obrad XIV Zjazdu Delegatów PZD dla dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego

Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin i jego wdrażanie do praktycznej działalności w ROD był przedmiotem wystąpienia gł. Specjalisty ds. ogrodnictwa Okręgu Magdaleny Klessa-Kiec. Pozyskiwanie owoców, ziół i warzyw z działki to przede wszystkim realne plony wykorzystywane do konsumpcji przez rodzinę. Plony, które przy umiejętnie prowadzonej agrotechnice dają wartościową i zdrową żywność. Poza korzyściami dla samego działkowca i jego najbliższych oraz pozytywnym wpływem przyrodniczym takiego zagospodarowania działki istotny jest również odbiór takich rodzinnych ogrodów działkowych przez społeczeństwo i władze samorządowe. Także ten punkt obrad został zwieńczony Stanowiskiem w sprawie propagowania wśród działkowców i wprowadzania w rodzinnych ogrodach działkowych Programu.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie uczestnikom obrad praktycznych efektów działalności Okręgu na rzecz zarządów ROD i ogrodów działkowych w 2019r. Sprawozdanie wygłosiła dyrektor Biura Agata Wróbel omawiając całokształt działań biura na rzecz ROD. W tym punkcie programu uczestniczyli także pracownicy biura, którzy mogli osobiście wysłuchać pozytywnej oceny ich pracy z ust Anety Wicher - skarbnika Okręgu. Ponadto w ramach tej działalności Mariusz Zieliński przedstawił działania na rzecz bezpieczeństwa oraz plany komisji bezpieczeństwa na najbliższy okres, Magdalena Klessa – Kiec przedstawiła problemy związane z wprowadzaniem w życie w Poznaniu i miastach powiatowych znowelizowanej ustawy o gospodarce odpadami podkreślając konieczność nawiązywania kontaktów z władzami gmin i stałego monitorowania prac prowadzonych nad uchwałami rad gmin. Z kolei prezes Okręgu przedstawił efekty współpracy z samorządami, w tym wsparcie ROD z terenu Wielkopolski przyznaną kwotą 2 mln zł, z której będą korzystać ROD-y z terenu okręgów w Kaliszu, Pile i Poznaniu. Ponadto podkreślono potrzebę dalszego korzystania z dotacji gmin, których pomoc już od kilku lat jest bardzo ceniona i potrzebna. Prezes omówił także procedury postępowania zarządów ROD w temacie ustanawiania prawa do działki w ramach dziedziczenia i problemy z rozliczaniem nakładów na działkach ze spadkobiercami w oparciu o przepisy ustawy i wyroki sądów w tych sprawach.

                            

Bogaty program obrad Okręgowej Rady został zwieńczony dyskusją, w której obok członków Rady wziął udział także dyr. Hajgelman, który przedstawił plany miasta  Poznania dalszego wsparcie dla ROD w 2020 r. podkreślając, że wsparcie będzie nadal kontynuowane. Podpowiedział także o nowych możliwościach pozyskania środków w ramach walki ze smogiem na ocieplania obiektów ogrodowych oraz podziękował za liczny udział w konkursie „Zielony Poznań”. O programie DGCS PZD System mówił wiceprezes Okręgu Robert Klimaszewski, o gospodarce odpadami mówili wiceprezes Zenon Brzozowski i Małgorzata Jabłecka – Jędrzejczak z ROD Otowo oraz Zbigniew Gaszyński z Wrześni.

Rada przyjęła także 3 uchwały w sprawie zmian w jej składzie oraz w sprawie nadania nazwy „Wrzos” połączonym ogrodom działkowym na terenie Pniew.

Zdzisław Śliwa, prezes okręgu

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.