Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dotacje dla ROD w Mielcu - 22.11.2019

Decyzją Rady Miasta w Mielcu (woj. podkarpackie) rodzinne ogrody działkowe będą mogły ubiegać się nawet o 50% dotacje na zadania inwestycyjne. Wysokość kwoty dotacji nie może przekroczyć 10.000 zł, zaś otrzymane środki powinny być przeznaczone na modernizację i budowę infrastruktury ogrodowej, w szczególności takie zadania, które umożliwią udostępnienie ogrodów lokalnej społeczności. Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski uzasadniając konieczność przyznania tych dotacji wskazał, że ROD są zieloną oazą w mieście, dlatego ważne jest zadbanie o unowocześnienie ich infrastruktury i  zwiększenie bezpieczeństwa na ich terenie. Dotacje przewidziane są dla wszystkich ogrodów położonych w Mielcu – w strukturach PZD funkcjonuje obecnie 7 takich ogrodów.

Władze samorządowe wierzą, że inwestycja w ogrody zwróci się w postaci większej integracji społecznej między społecznością a działkowcami, na co również i Polski Związek Działkowców wyraża nadzieję, bowiem konieczność otwarcia ogrodów i udostępnienia ich całemu społeczeństwu jest jednym z priorytetowych zadań PZD na najbliższe lata.

Wnioski o dotacje można składać do 31 marca danego roku, zaś termin wykorzystania przyznanych środków upływa w dniu 31 grudnia danego roku. Z uchwałą Rady Miasta Mielca określającą szczegółowo zasady oraz tryb pozyskiwania dotacji można zapoznać się pod adresem internetowym  https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/document/587450/Uchwa%C5%82a-XIII_136_2019

Zachęcamy wszystkie zarządy ROD w Mielcu do pozyskiwania wyżej opisanej dotacji.

Adrianna Józefkiewicz

Na podstawie www.hej.mielec.pl

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.