Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Posłem na Sejm RP – Tomaszem Szymańskim - 19.11.2019

W dniu 15 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, reprezentowanego przez Piotra Gadzikowskiego  Prezesa Okręgu oraz Małgorzatę Jasińską  Członka Okręgowej Rady, zarazem będącej Przewodniczącą Kolegium Prezesów ROD „Grudziądz Północ” z Posłem na Sejm RP  Tomaszem Szymańskim oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej  Pawłem Napolskim.

                                       

                 (na zdjęciu od lewej: Piotr Gadzikowski, Małgorzata Jasińska, Tomasz Szymański, Paweł Napolski)

Mieliśmy możliwość jako pierwsi spotkać się z Posłem, tuż po uroczystym ślubowaniu, które rozpoczęło IX kadencję Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Na uwagę zasługuje fakt, iż Panu Posłowi powierzono funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej komisji ds. spraw wewnętrznych i administracji.

Tematyka spotkania oscylowała wokół problemów jakie występują oraz mogą wystąpić na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zapisy ustawy wprowadzają maksymalne stawki opłat za odbiór odpadów, likwidację tzw. „ryczałtowej opłaty za odbiór odpadów” z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, powrót do indywidualnych umów, a także bezwzględny obowiązek segregacji odpadów. Poruszano również problem stałego zamieszkiwania w ogrodach, jak również budowania przez działkowców altan, odbiegających swymi parametrami od zawartych w ustawie prawo budowlane oraz naszych przepisów związkowych.

Pan Poseł zaoferował swoją pomoc w rozwiązywaniu problemów, które mogą napotykać w przyszłości grudziądzkie ogrody oraz Polski Związek Działkowców w swej codziennej działalności. Przy okazji należy zauważyć, że Pan Poseł niejednokrotnie już wspierał i pomagał działkowcom.

 mgr Małgorzata Jasińska – Przewodnicząca Kolegium Prezesów ROD „Grudziądz Północ”

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.