Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa Prezesów ROD z Delegatury Rejonowej w Zabrzu z udziałem posła elekta - 18.11.2019

Delegatura Rejonowa w Zabrzu w dniu 07.11.2019 r. gościła na spotkaniu szkoleniowym wszystkich Prezesów z zabrzańskich ogrodów.

W spotkaniu uczestniczył Tomasz Olichwer, poseł elekt na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wybrany w ostatnich wyborach, dziękując za wsparcie i oddane głosy na jego osobę. Sam zapewnił, że nie są mu obce problemy i zagadnienia działkowców i będzie służył pomoc w ich rozwiązywaniu. Podczas spotkania odczytano list gratulacyjny od członków zabrzańskich ogrodów oraz przekazano serdeczne życzenia od Pana Józefa Noskiego Wiceprezesa Polskiego Związku Działkowców, który ze względu na inne ważne obowiązki w tym czasie nie mógł osobiście pogratulować Panu Tomaszowi Olichwer wyboru na posła. Kierownik Delegatury a zarazem Członek Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Pan Leszek Bucki wręczył posłowi elektowi bukiet kwiatów oraz symboliczne „JABŁKO” - okaz pracy działkowców.

Kolejnym punktem spotkania była informacja Pani Teresy Dziemby - Księgowej OFK z odbytego szkolenia w Okręgu Śląskim w Katowicach dotyczącej m.in. programu DGCS PZD System. Księgowa wskazała bardzo ważne aspekty programu, które mogą w znacznym stopniu pozytywnie służyć Zarządom ROD w swojej pracy. Przeprowadzone już szkolenia z Zarządami mogą jedynie przybliżyć sposób i specyfikę działania programu, ale i zachęcić tych, którzy jeszcze nie nabyli programu do wstąpienia w szeregi tych Zarządów, które już na nim pracują. Wydaje się normalne, że każda nowa rzecz budzi niepokój i obawy czy ogrody dają radę przyswoić nowy sposób pracy w postaci programu komputerowego. W dobie czasów, w których żyjemy musimy również komputeryzację wdrożyć na nasze ogrody. Na tą chwilę już połowa zabrzańskich ogrodów posiada zakupioną licencję na program, a z przeprowadzonych rozmów wynika, że kilka następnych ogrodów wyraża chęć zakupu i wdrożenie w życie cytowanego programu. Dodatkową mobilizującą sprawą dla wszystkich Prezesów ogrodów było wystąpienie Pani Prezes Bożeny Rybińskiej z ROD „Biała Róża”, która jako pierwsza nabyła i miała okazję poznać zakres działania programu DGCS PZD System. Zachęciła ona wszystkich do podjęcia tematu i nabycia programu, gdzie już dziś po wprowadzeniu przez programistów kilkudziesięciu aktualizacji można powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że program, który będzie obowiązywał na ogrodach jest już dobrze dostosowany do naszych wymogów. Zadeklarowała osobistą pomoc Zarządom które będą potrzebowały instruktażu w stawianiu pierwszych kroków z pracą w programie.

Na zakończenie spotkania, wszystkim zebranym przedstawiono 10 stanowisk przyjętych na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Działkowców. W ocenie Prezesa Związku - Pana Eugeniusza Kondrackiego są one bardzo ważne, tymi stanowiskami będziemy posługiwać się na zewnątrz a poprzez stanowiska wyrażamy politykę naszego Związku. Dodatkowo odczytany został APEL DO DZIAŁKOWCÓW, który powinien zostać przedłożony Zarządom ogrodów oraz dodatkowo odczytany wszystkim działkowcom na zbliżających się walnych zebraniach sprawozdawczych w przyszłym roku.

Delegatura Rejonowa w Zabrzu

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.