Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Pierwsze posiedzenie Kolegium Prezesów powiatu wejherowskiego - 15.11.2019

W dniu 08.11.2019 roku w biurze Zarządu ROD im. Floriana Ceynowy w Wejherowie odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Kolegium Prezesów powiatu wejherowskiego. 

Zebranie otworzył Przewodniczący Kolegium Ryszard Bielec. Po otwarciu, podziękowaniu za przybycie, przyjęciu porządku posiedzenia zebrani Prezesi ROD z terenu powiatu wejherowskiego włączyli się czynnie w dyskusję na tematy związane z przyjętym porządkiem posiedzenia.

I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Mieczysław Kamiński zapoznał uczestników posiedzenia z nowymi strukturami związku na poziomie okręgu oraz krajowym po odbytych wyborach na nową kadencję. Dyskutowano również o przeprowadzonych inwestycjach oraz remontach na terenach ogrodów oraz sposobie ich rozliczania. Temat ten wywołał dużo emocji, co jak podkreślali zebrani jest związane z wieloma trudnościami jakie napotykają ogrody przy ich realizacji. I Wiceprezes OP PZD poinformował, że problematyka ta będzie szczegółowo omawiana na szkoleniach, które odbędą się w wyznaczonych terminach dla Zarządów ogrodów oraz działających w nich Komisjach Rewizyjnych. Poruszona była również tematyka związana z wywozem nieczystości z terenu ogrodów oraz zmianami w Regulaminach Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gmin powiatu wejherowskiego związanymi z nowelizacją Ustawy. Na koniec uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że Kolegium jest dobrą formą współpracy i wymiany doświadczeń między poszczególnymi Zarządami oraz nakreślili wstępny plan działania na kadencję nowo powołanego Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego.

Ryszard Bielec

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.