Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

2 mln złotych z kasy województwa wielkopolskiego na inwestycje w ogrodach działkowych - 13.11.2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę dotyczącą określenia zasad przydzielania środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Nowością jest to, że będzie można uzyskać dofinansowania na zadania dotyczące infrastruktury ogrodowej. W przyszłym roku na ten cel zarezerwowano kwotę 2 mln zł.

O szczegółach i możliwościach uzyskania dofinansowania działkowcy dowiedzieli się podczas wtorkowego spotkania, które odbyło się w kaliskiej restauracji Margo. Grupie pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przewodniczył Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

– Pieniądze będzie  można pozyskiwać na szeroko rozumianą infrastrukturę ogrodową np. na: budowę, odbudowę, przebudowę, rozbudowę, odnowę alei i dróg ogrodowych, hydroforni, sieci wodociągowej, ogrodzenia i zbiorników wody deszczowej, które znajdują się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego. Wysokość dofinansowania wynosi do 70 proc. poniesionych kosztów, na wszystkie zadania realizowane przez jeden rodzinny ogród działkowy ale nie więcej niż 40 tys. zł.  – mówił Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

O przyznanie środków może ubiegać się stowarzyszenie ogrodowe, które prowadzi rodzinny ogród działkowy lub rodzinne ogrody działkowe. Gdy stowarzyszenie prowadzi więcej niż jeden rodzinny ogród działkowy dopuszcza się złożenie maksymalnie po jednym wniosku na każdy rodzinny ogród działkowy, położony na terenie województwa wielkopolskiego.

O dofinansowanie inwestycji w danym ogrodzie można ubiegać się nie częściej niż raz na dwa lata. Wniosek według ustalonego wzoru z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 30 listopada roku poprzedzającego w Departamencie Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Szczegółowe informacje zawiera Uchwała nr 1334/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 października 2019 roku.

(grz)

 

Materiał pochodzi z: https://zyciekalisza.pl/

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.