Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Prezydentem Miasta Włocławka - 13.11.2019

W dniu 6 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Toruńsko- Włocławskiego PZD z Prezydentem Włocławka – dr Markiem Wojtkowskim. Prezes Okręgu Piotr Gadzikowski podziękował Panu Prezydentowi za udostępnienie działkowcom nowej siedziby Ośrodka Finansowo-Księgowego, gdzie powstał również nowoczesny ośrodek szkoleniowy.

Omówione zostały także możliwości powiększenia istniejących ogrodów działkowych o tereny przyległe oraz kwestie poprawy dojazdu do niektórych ROD. Pan Prezydent zadeklarował pełną współpracę w przedstawionych sprawach i podkreślił cenną rolę, jaką pełnią ogrody działkowe w ekosystemie miasta dla poprawy jakości powietrza oraz bioróżnorodności gatunków roślin i zwierząt.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.