Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jesienne szkolenie instruktorów SSI w Poznaniu - 08.11.2019

Kończąca się pora prac na działce to czas, kiedy instruktorzy SSI PZD spotykają się na szkoleniu podnoszącym ich wiedzę z zakresu ogrodnictwa. Tegoroczne jesienne szkolenie, jakie odbyło się 6 listopada 2019 r., objęło dwa tematy ogrodnicze: gospodarkę wodną w roślinach w kontekście coraz częstszych susz w porze letniej oraz stosowanie ekologicznych środków ochrony roślin na działce. Oba wykłady prowadzili pracownicy naukowi – ze stresem suszy u roślin zapoznał instruktorów dr hab. Jan Kubiś z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a o środkach ochrony roślin możliwych do stosowania na działce mówiła Jolanta Kowalska Profesor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

 

 

Słowo wstępne rozpoczynające szkolenie wygłosił Prezes OZ PZD w Poznaniu – dr Zdzisław Śliwa, który szeroko omówił Apel i Stanowiska przyjęte przez XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Przedstawił rolę instruktorów SSI w szerzeniu idei przyjętych przez Krajowy Zjazd w sprawie roli ogrodów działkowych w kształtowaniu klimatu, w sprawie krzewienia oświaty wśród działkowców i społeczeństwa oraz w sprawie zagospodarowania i wykorzystania działek w ROD. Wszystkie przyjęte przez Zjazd stanowiska mają na celu poprawę stanu zagospodarowania ogrodów działkowych oraz edukacji działkowców w zakresie ekologii, gospodarowania odpadami i wykorzystania zasobów naturalnych. W tym zakresie działkowcy mogą wiele zrobić dla zachowania dotychczasowych walorów przyrodniczych ogrodów.

Szkolenie zakończone zostało informacją z Konferencji Naukowo-Warsztatowej zorganizowanej 20 sierpnia br. przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pt. Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne, którą przekazała dr Magdalena Klessa-Kiec – główny specjalista ds. ogrodniczych OZ PZD. W oparciu o materiały konferencyjne w informacji krótko przedstawione zostały wszystkie tematy poruszone przez prelegentów na Konferencji. Zwrócona została również uwaga na możliwości wykorzystania terapeutycznego ogrodów działkowych nie tylko dla użytkowników działek, ale również dla społeczeństwa – otwierania się ogrodów na dzieci, seniorów i wszystkich, którzy szukają odpoczynku wśród zieleni w wielkomiejskim hałasie.

Magdalena Klessa-Kiec

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.