Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada instruktorów ogrodowych z terenu Okręgu Podlaskiego - 08.11.2019

W poniedziałek, 28 października w siedzibie Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD odbyła się narada instruktorów ogrodowych działających w białostockich Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Szczegółowo omówiono priorytetowe kierunki działań Społecznej Służby Instruktorskiej na przyszłe lata. Naszym głównym celem jest odwrócenie niepokojącej tendencji – wyłącznie rekreacyjnego zagospodarowywanie działek. W naradzie wzięło udział 16 instruktorów ogrodowych SSI.

Wspólnie z instruktorami omówiliśmy przyczyny rezygnacji przez nowych działkowców z prowadzenia upraw ogrodniczych.

W trakcie dyskusji nad “Otwartym programem nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” przeanalizowaliśmy przepisy prawne, które zobowiązują działkowców do prowadzenia upraw ogrodniczych. Zwrócono też uwagę na ewentualne konsekwencje jakie może przynieść nie wypełnianie celów ROD określonych w ustawie z 2013 roku.

W jaki sposób przekonać nowych działkowców do prowadzenia upraw warzyw, owoców i ziół na swoich działkach?

Ustaliliśmy, że kluczową rolę w realizacji tego zadania odegrają szkolenia dla nowych działkowców, na których należy podkreślić jakie konsekwencje dla ROD może przynieść porzucenie przez działkowców prowadzenia upraw ogrodniczych.
Ponieważ większość nowych działkowców dysponuje ograniczonym czasem i wiedzą ogrodniczą, należy przedstawić im gatunki mało wymagające, łatwe w uprawie a jednocześnie dające dużo korzyści zdrowotnych – lista takich gatunków stanowi załącznik do “Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”.
Drugim, kluczowym działaniem będzie natomiast bezpośredni kontakt instruktorów ogrodowych z nowymi działkowcami na etapie planowania przez nich modernizacji działki.

Ponadto omówiono sposoby doskonalenia metod pracy instruktorów SSI w rejonie białostockim.

Filip Roman, instruktor ds. ogrodnictwa

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.