Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

II posiedzenie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie - 05.11.2019

W siedzibie Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie w dniu 29 października 2019 roku odbyło się II posiedzenie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie. Obradom przewodniczyła prezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie Marta Warmuz. W posiedzeniu udział wzięła Barbara Korolczuk, zastępca przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz Ewa Sugier – przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie.

 W drugiej części posiedzenia udział wzięli również zaproszeni goście – zasłużeni prezesi Zarządów ROD.

                        

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, po wyborze Komisji Uchwał i Wniosków oraz stwierdzeniu prawomocności obrad, prezes Okręgu Marta Warmuz przedstawiła relację z XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Szczegółowo omówiła podjęte uchwały oraz przyjęte stanowiska w wielu ważnych dla przyszłości stowarzyszenia sprawach oraz apelu do działkowców. Pani prezes poinformowała, iż powołana została komisja mająca pracować nad nowelizacją Statutu PZD.

W kolejnym punkcie posiedzenia sekretarz Okręgu Małopolskiego PZD Ewa Błachut przedstawiła program działania na kadencję przyjęty przez XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Skrót programu członkowie Rady otrzymali z materiałami na posiedzenie Okręgowej Rady.

Następnie przystąpiono do omawiania Regulaminu funkcjonowania Okręgowej Rady Małopolskiej oraz powołania komisji problemowych w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie. Po dyskusji dotyczącej składu osobowego komisji oraz zakresu przedmiotowego ich działalności, ustalono powołanie dziewięciu komisji problemowych:

1. Komisja ds. skarg i wniosków,
2. Komisja ds. tworzenia, łączenia i podziału ROD oraz nowoczesnego zagospodarowania ogrodów,
3. Komisja ds. bezpieczeństwa,
4. Komisja ds. inwestycji i dotacji,
5. Komisja ds. oświaty ogrodniczej i ochrony środowiska,
6. Komisja ds. nadzoru nad zarządami ROD i analizowania dokumentów z walnych zebrań,
7. Komisja ds. archiwizacji,
8. Komisja ds. odznaczeń,
9. Komisja ds. konkursów.
Przewodniczącymi komisji zostali członkowie OZM PZD w Krakowie. Każdy członek Okręgowej Rady został członkiem przynajmniej jednej komisji problemowej.

W drugiej części posiedzenia Barbara Korolczuk oraz Marta Warmuz wręczyły dyplomy okolicznościowe od Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego zasłużonym Prezesom Zarządów ROD.

                                             

Pani Barbara Korolczuk w swoim wystąpieniu nawiązała do ustaleń XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD z dnia 18 października 2019 roku. Poinformowała o składzie wybranych organów, w tym o wyborze prezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie Marty Warmuz na członka Krajowej Rady PZD. Ponadto zwróciła uwagę na korzyści płynące z przystępowania przez ROD do Ośrodka Finansowo-Księgowego. Omówiła również problemy zawarte w stanowiskach dotyczących zmian klimatu oraz zacieśniania współpracy ROD z samorządami.

Opracowała: Marta Warmuz, prezes Okręgu Małopolskiego

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.