Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Szkolenie instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej w Iławie - 30.10.2019

Ostatnie ze szkoleń dla instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej (SSI) oraz członków zarządów odbyło się dnia 25.10.2019 r. Szkolenie odbyło się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Grządka” w Iławie. W szkoleniu wzięło udział 14 osób z Iławy i okolic. Uczestnicy wysłuchali odczytu pt. „Mało znane rośliny sadownicze” oraz „Modernizacja ogrodów poprzez cięcie roślin” (połączonego z cieciem roślin sadowniczych).


Pierwszy temat poprowadził Pan Sebastian Borzymowski, instruktor ds. ogrodniczych Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie. Zaprezentowano gatunki zasługujące na promocje ze względu na prostsza uprawę w porównaniu do tradycyjnych roślin sadowniczych, a także wyróżniające się dużymi właściwościami prozdrowotnymi. Wśród omówionych gatunków znalazła się m.in. żurawina, rokitnik, cytryniec i mini kiwi. Przedstawione rośliny znajdują się wśród roślin polecanych do uprawy w „Otwartym programem nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. Jest to program zachęcający do upraw nowoczesnych i ekologicznych oraz uprawy gatunków mniej znanych.

Drugi temat poprowadził Pan Stefan Opaliński, przewodniczący Komisji Oświatowo-Modernizacyjnej Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie. Omówiono rolę pielęgnacji roślin na działkach i ogrodach. Przedstawiono rodzaje cięć i ich wpływ na estetykę oraz plonowanie. Wymieniono też najczęściej popełniane błędy w prowadzeniu roślin jak np. nadmierne przycinanie drzew. Po części teoretycznej uczestnicy przeszli do Ogrodu, gdzie zaprezentowano cięcie m.in. gruszy, jabłoni i wiśni.

Po zajęciach uczestnicy szkolenia wzięli udział w dyskusji. Dyskutowano nad rolą instruktorów w ogrodach, o potrzebie dotarcia do działkowców oraz o rosnącej liczbie działek nastawionych wyłącznie na rekreację. Ponadto uczestnicy podzielili się doświadczeniami z upraw mniej znanych roślin sadowniczych (golteria, mini kiwi, rokitnik) oraz spostrzeżeniami dotyczącymi ciecia roślin.

 

Na koniec szkolenia wręczono materiały szkoleniowe. Były to broszury opracowane przez Krajową Radę PZD: „Owoce wolne od chemii”, „Ochrona roślin na działkach – nowe spojrzenie” i „Superowoce z działki”. Ponadto uczestnicy zaopatrzyli się w opracowane przez Krajową Radę PZD plakaty prezentujące prowadzenie drzew pestkowych i drzew ziarnkowych oraz uprawę współrzędną roślin.

Dziękujemy Prezesowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Grządka” Panu Janowi Kamińskiemu za użyczenie Domu Działkowca na potrzeby szkolenia.

Sebastian Borzymowski

Instruktor ds. ogrodniczych

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio