Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

II posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD - 29.10.2019

W dniu 21 października 2019 roku odbyło się II posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej Polskiego Związku Działkowców, w którym obok członków Okręgowej Rady uczestniczyli członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.  Na posiedzenie zaproszeni zostali także nieobecni na Okręgowych Dniach Działkowca zasłużeni byli prezesi zarządów ROD, dla których Prezes PZD przekazał pisemne podziękowania za długoletnią pracę w zarządzie ogrodu.

                                            

Tematyka obrad poświęcona była kilku zagadnieniom tj. podsumowaniu XI Okręgowego Zjazdu Łódzkiego Delegatów PZD, ocenie kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD PZD w 2019r., powołaniu komisji problemowych ORŁ PZD, przekazaniu informacji z przebiegu i wyników obrad XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Ostatnim omawianym tematem była działalność oświatowa Okręgu Łódzkiego w aspekcie przyjętego programu działania na nową kadencję.

Okręgowa Rada Łódzka PZD podsumowując XI Okręgowy Zjazd Łódzki Delegatów PZD, który obradował 29 czerwca 2019r. stwierdziła, że przebiegł on sprawnie i zgodnie z wymogami statutowymi. 

Dokonując oceny tegorocznej kampanii walnych zebrań w ROD Okręgowa Rada Łódzka PZD uznała, że w zdecydowanej większości zebrania odbyły się zgodnie z zobowiązującymi przepisami i wypełniły swoje zadania statutowe. W 295 ogrodach odbyły się w statutowym terminie tj. do 15 maja. Ostatnie zebranie odbyło się w sierpniu. Nie we wszystkich ROD wybrano delegatów na okręgowy zjazd. Dużym problemem w tegorocznej kampanii była niska frekwencja. Tylko w 28 ogrodach zebrania odbyły się w pierwszym terminie. Podkreślili, że tegoroczna kampania była jedną z najtrudniejszych, co było związane z wyborem władz do organów ogrodowych. Okręgowa Rada Łódzka PZD podziękowała działaczom oraz członkom powołanego zespołu do obsługi walnych zebrań za trud i zaangażowanie w przygotowanie walnych zebrań, rzetelne i staranne przygotowanie materiałów i przeprowadzenie zebrań.

Przy okazji tematu walnych zebrań Prezes OŁ PZD wręczyła czterem długoletnim zasłużonym prezesom ROD, którzy zakończyli swoją działalność podziękowania od Prezesa PZD za lata pracy na rzecz ruchu ogrodnictwa działkowego, włożony wkład w jego upowszechnianie oraz za wytrwałość w działaniu.

                                              

Podczas posiedzenia rozmawiano na temat powołania ośmiu stałych komisji problemowych, które będą realizowały zadania programowe na kadencję 2019-2023 wskazane w uchwale Okręgowego Zjazdu. Prezes OŁ PZD zapoznała zebranych z zadaniami poszczególnych komisji problemowych i ich przewodniczącymi. Jednocześnie poprosiła członków ORŁ PZD o złożenie deklaracji udziału w pracach na rzecz komisji.

W dalszej części posiedzenia Izabela Ożegalska przekazała, że 18 października br. odbył się XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Oceniając przebieg i wyniki uznała, że był on bardzo dobrze przeprowadzony pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Dokonano wyboru władz Krajowej Rady PZD oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

W powyższych sprawach toczyła się ożywiona dyskusja, szczególnie poruszono temat tegorocznej kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD, a także przygotowania i przebiegu XIV Krajowego Zjazdu Delegatów.

Członkowie Okręgowej Rady PZD w celu realizacji przyjętych od 2020 roku wytycznych zgodnie z Otwartym programem oświatowym PZD oraz Otwartym programem nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin postanowili, że od 1 stycznia 2020 r. podwyższona opłata ogrodowa uiszczana przez działkowca w roku nabycia prawa do działki wyniesie 250 zł.  

W toku obrad członkowie ORŁ PZD podjęli łącznie 4 uchwały, wynikające z przyjętego porządku posiedzenia oraz stanowisko w sprawie przebiegu i wyników XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców.                               

 

Opracowała: Anna Pintara

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.