Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada Mazowiecka PZD - 29.10.2019

W dniu 28 października br. w Warszawie odbyło się posiedzenie nowo powołanej Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD, któremu przewodniczył prezes OZM PZD Zdzisław Grela. W obradach wzięła udział pani Mariola Kobylińska, kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami w biurze Krajowej Rady PZD. Poruszane w trakcie obrad kwestie dotyczyły przede wszystkim przebiegu Krajowego Zjazdu PZD i podjętych na nim stanowisk, a także bieżących spraw Okręgu, w tym powołania komisji mających działać w nowej kadencji przy Okręgowym Zarządzie PZD.

                                

 

Na wstępie prezes OZM PZD Zdzisław Grela omówił przebieg Krajowego Zjazdu PZD, który odbył się 18 października br. w Warszawie. Zwrócił uwagę na świetną frekwencję delegatów na zjeździe, co przełożyło się także na owocne obrady. Wspomniał o podjętych uchwałach i stanowiskach w wielu ważnych dla przyszłości stowarzyszenia sprawach oraz apelu do działkowców.  Jako szczególnie ważne wskazał problemy zawarte w stanowiskach dotyczących zmian klimatu oraz zacieśniania współpracy ROD z samorządami. Prezes wspomniał także, iż powołana została komisja mająca pracować nad nowelizacją statutu PZD, a Krajowy Zjazd PZD i podjęte przez niego stanowiska ocenił, jako krok ku nowoczesności.

Wszyscy członkowie Rady otrzymali komplet dokumentów związanych z Krajowym Zjazdem PZD, w tym treść wszystkich przyjętych stanowisk oraz Apel do Działkowców w sprawie zmian klimatycznych i potrzebie ochrony walorów przyrodniczych Ziemi.

W tej części posiedzenia omawiano także sprawy roszczeń, z którymi zmagają się zarządy ROD. Bieżące informacje dotyczące roszczeń do gruntów zajmowanych przez ROD, które funkcjonują w Okręgu Mazowieckim, przedstawił mecenas Łukasz Polak – radca prawny OZM PZD.

Reprezentująca biuro Jednostki Krajowej PZD, pani Mariola Kobylińska nawiązała do stanowisk podjętych w czasie Krajowego Zjazdu PZD i przy tej okazji podziękowała delegatom za bardzo dobrą frekwencję na zjeździe. Zachęciła członków ORM do gruntownego zapoznania się ze wszystkimi podjętymi przez Zjazd stanowiskami, uchwałami i apelem do działkowców, w sprawie zmian klimatycznych. Wspomniała także o wszystkich opracowanych przez Krajową Radę PZD programach wdrażanych w ROD, a które w ostatnim czasie zostały zebrane i wydane w formie książkowej. Zwróciła także uwagę na sprawy związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych z dotacji samorządów oraz na właściwe motywowanie i uzasadnianie starań o dotacje dla ROD. Wskazała, że warto wskazywać właśnie programy wdrażane przez PZD oraz konieczność unowocześniania ROD i jego infrastruktury, aby mogły służyć społeczeństwu. Pani Mariola Kobylińska zwróciła także uwagę na pojawiające się propozycje niektórych samorządów, aby relokować niektóre ROD. Oceniła to jako zagrożenie dla dalszego istnienia ROD i walorów przyrodniczych oraz społecznych i zdrowotnych, jakimi w swoich lokalizacjach od lat są ROD dla działkowców i społeczności lokalnej. Przy tej okazji przypomniała także, aby aktywnie bronić korzystnych dla ROD zapisów w miejscowych planach zagospodarowania lub zabiegać o takie zapisy, ponieważ będzie to miało bezpośredni wpływ na dalsze funkcjonowanie ogrodów.

W drugiej części posiedzenia Okręgowa Rada PZD skupiła się nad powołaniem nowych komisji, które w czasie trwania kadencji będą kreowały działania Okręgu. Po omówieniu i przedyskutowaniu propozycji, przyjęto ostatecznie nazwy i składy nowych komisji, w których będą pracować niemal wszyscy członkowie Rady. Będą to następujące komisje: Komisja Inwestycyjna (9 osób), Komisja Odznaczeń (3 osoby), Komisja Problemowa (5 osób), Komisja ds. Bezpieczeństwa ROD (5 osób), Komisja ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (7 osób), Komisja Konkursowa (5 osób).

Na zakończenie posiedzenia, Rada pochyliła się także nad problemem słabego kontaktu ogrodów z rejonu Ostrołęki i Ciechanowa z Okręgowym Zarządem. W celu poprawy tej sytuacji, zaproponowano i przyjęto ustanowienie na terenie wskazanych dwóch ogrodów (w Ostrołęce i Ciechanowie), punktów kontaktowych, w których wskazani członkowie Rady będą służyć działkowcom pomocą i informacją. Ponadto, uzgodniono również, iż konieczne jest przeprowadzenie serii szkoleń dla nowych zarządów ROD oraz Komisji Rewizyjnych na terenie działania Okręgu.

 

Maciej Aleksandrowicz, st. instruktor ogrodniczy OZM PZ

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.