Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obywatelski projekt uchwały przyjęty przez Radę Miasta Lublin - 29.10.2019

Zarządy ROD i działkowcy z terenu miasta Lublin nie zawiedli. Dzięki ogromnej mobilizacji w krótkim czasie udało się zebrać ponad 2000 podpisów poparcia pod obywatelskim projektem uchwały. Reprezentanci Komitetu inicjatywy uchwałodawczej przekazali Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin przygotowany projekt wraz z listami poparcia z prośbą o przedłożenie go do rozpatrzenia przez Radę Miasta na najbliższej sesji.

W porządku obrad X sesji Rady Miasta Lublin, która odbyła się w dniu 17.10.2019 r. znalazł się punkt dotyczący obywatelskiej uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Lublin, dotacji celowych z budżetu miasta Lublin, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań (druk nr 454-1).

Obecni na obradach X sesji Rady Miasta Lublin w dniu 17 października 2019 r. przedstawiciele Okręgu PZD w Lublinie z ogromnym zadowoleniem przyjęli wynik głosowania. Radni niemal jednogłośnie przy 3 głosach wstrzymujących podjęli uchwałę, która daje ogrodom duże możliwości korzystania ze środków z budżetu miasta Lublin na realizację zadań inwestycyjnych. Dofinansowanie budowy nowej i modernizacji istniejącej już infrastruktury ogrodowej przyczyni się do rozwoju ogrodów i zapewni szerszy dostęp do terenów ogólnych mieszkańcom naszego miasta. Postępowanie o udzielenie dotacji będzie odbywało się w drodze otwartego konkursu ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Lublin.

W budżecie miasta na przyszły 2020 rok będą zabezpieczone środki finansowe na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących w granicach miasta. Na kolejnym w tym roku zaplanowanym w listopadzie br. spotkaniu Prezydenta Miasta Lublin  z Prezesami lubelskich ROD, temat związany z ubieganiem się o dotacje będzie szczegółowo omówiony.

 

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio